Maatwerk Opleidingen

Naast BIG-opleidingen organiseert het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen ook andere beroepsopleidingen. Dit zijn erkende opleidingen die voldoen aan kwalificatie-eisen van beroepsverenigingen.