Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

ECHA- Specialist hoogbegaafdheid

Subsidie hoogbegaafdheid aan te vragen tot en met 31 maart 2019

Als samenwerkingsverband passend onderwijs (primair- en voortgezet) of schoolbestuur kunt u vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2019 subsidie aanvragen. Middels deze subsidie kunt u onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen opzetten, uitbreiden of voortzetten. Lees hier meer.

Informatiebijeenkomst

De volgende informatiebijeenkomst over de ECHA opleiding vindt plaats op 24 mei 2019. We horen graag of je aanwezig zult zijn.

Aanmelden informatiebijeenkomst


Inschrijven opleiding 2019

In september 2019 starten er weer twee opleidingsgroepen. De groep in Utrecht heeft het maximum aantal deelnemers bereikt. U kunt zich nog opgeven voor de start in Nijmegen of voor de wachtlijst voor Utrecht.

Aanmelden opleiding  Vraag stellen Brochure

Kijk hier voor de onderwijsdata.

 

Wetenschappelijke insteek

De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met the European Council for High Ability (ECHA). In verschillende modules worden de vakgebieden psychologie (met name de psychologie van het leren), pedagogiek en onderwijskunde gecombineerd.
 
De ECHA-opleiding is een wetenschappelijke opleiding. Dit betekent dat bij alle concrete, praktische onderwijssituaties wordt gewerkt met wetenschappelijke methoden van onderzoek, beschrijving en evaluatie. Tijdens de opleiding wordt de praktijk van concrete school- of aan school gerelateerde situaties telkens getoetst aan wetenschappelijke theorievorming over het onderwerp.
 

Modules opleiding ECHA Specialist Hoogbegaafdheid

De opleiding is opgebouwd uit vier modules:
  1. Theoretische inleiding: u maakt kennis met de voornaamste internationale concepten en ontwikkelingen op het gebied van intelligentie en hoogbegaafdheid, zodat u uw eigen visie hierop kunt vormen. Klik door voor meer informatie bijvoorbeeld over de onderwijsdata. > Lees meer
  2. Praktijkmodule: u heeft de keuze uit een van de drie praktijkmodules waarbij u bijvoorbeeld  zelf een verrijkingstraject kunt opzetten, kinderen individueel of in groepen leert begeleiden, zelf lesmateriaal ontwikkelt of een stage loopt. > Lees meer over de drie praktijkmodules
  3. Tweedaags seminar: waarbij 'Hoogbegaafdheid in Nederland' centraal staat en u in contact wordt gebracht met belangrijke personen en instanties. > Lees meer
  4. Scriptiemodule: de opleiding wordt afgerond met een artikel of een scriptie. U kunt deze module individueel doorlopen of deelnemen aan het jaarthema. > Lees meer over het verschil in opzet en inhoud
Het volledige programma, wijze van toetsing en beoordelingscriteria staan in de studiewijzer van de ECHA-opleiding tot Specialist in Gifted Education.