Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Praktijkonderwijs

Onder begeleiding van betrokken en ervaren collega's in de opleidingsinrichting (praktijkinstelling) leer je de kneepjes van het vak. Een door het hoofd erkende opleider is verantwoordelijk voor de organisatie van het praktijkonderwijs. 

Opleidingsinrichting

Het praktijkonderwijs volg je bij een door de KNMG erkende opleidingsinrichting. De opleidingsinrichting biedt op het terrein van de verslavingszorg een breed en gedifferentieerd zorgaanbod. Om de kwaliteit van het leren in de praktijkopleiding te borgen worden alle opleidingsinrichtingen regelmatig gevisiteerd.

Arbeidsovereenkomst en salaris 

Het praktijkonderwijs heeft een totale omvang van twee kalenderjaren inclusief 60 uur supervisie. Om aan het vereiste aantal uren werkervaring te voldoen krijg je een betaalde aanstelling (AIOS) bij een opleidingsinrichting van minimaal 4 dagen per week gedurende 2 jaar. Het is mogelijk om het praktijkonderwijs in deeltijd te volgen.

Supervisie

Tijdens de opleiding volg je 60 uur supervisie. De organisatie en de kosten van de supervisie behoren tot de verantwoordelijkheid van de opleidingsinrichting.