Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Programma

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je de tweejarige opleiding tot verslavingsarts volgen.

Hoofdopleider is drs. Mary Janssen van Raay.

De opleiding tot verslavingsarts bouwt voort op de opleiding tot arts en duurt twee jaar. Het is een duale competentiegerichte opleiding. Je volgt één dag cursorisch onderwijs en vier dagen praktijkonderwijs. In de praktijk verricht je werkzaamheden op het gebied van screening, diagnostiek en behandeling bij complexe problematiek. In het eerste leerjaar wordt een stevige basis gelegd, het tweede leerjaar staat in het teken van verdieping. De opleiding wordt afgesloten met een masterproef, waarbij zowel de wetenschappelijke kennis als gespreksvaardigheden worden getoetst.