ECHA wordt RITHA per 1 januari 2020

ECHA, de postacademische opleiding tot Specialist in Gifted Education, krijgt een nieuwe naam en plaatsvervangend hoofdopleider. Per 1 januari 2020 gaat ECHA verder als RITHA met Sven Matthijssen, M.Sc als nieuwe plaatsvervangend hoofdopleider. Net als haar Engelstalige zusje RITHA (Radboud International Training on High Ability), zal er in de Nederlandstalige opleiding sprake zijn van blended learning. Dit betekent dat cursisten - op drie seminars na – hoofdzakelijk online leren.   

De nieuwe opzet van RITHA is geïnspireerd op de mix van manieren van leren (blended learning) die RITHA toepast in haar programma. De internationale opleiding RITHA startte in 2018 en biedt cursisten zowel online als face-to-face leerervaringen over de hele wereld. De internationale deelnemers ontmoeten elkaar zowel online in de digitale leeromgeving als in levende lijve tijdens seminars in Kroatië, Malta en Nijmegen.

Drie seminars in Nederland

Ook de Nederlandstalige RITHA zal een vergaand blended programma aanbieden. Naast een leeromgeving op het digitale platform Brightspace, biedt de opleiding cursisten drie intensieve seminars van drie dagen aan. Deze zullen plaatsvinden in Nederland, naar verwachting in Nijmegen.

Opzet programma vanaf 2020

De opleiding is opgebouwd uit vier blokken, verspreid over een periode van 18 maanden:

Blok 1: Fundamenten van Hoogbegaafdheid

Je maakt kennis met een wetenschappelijk onderbouwd kader voor hoogbegaafdheid en leert waar je nieuwe informatie kunt vinden en hoe je deze kritisch kunt beoordelen. Aan de hand daarvan creëer je je eigen opvattingen en manier van werken.

  • Openingsseminar
  • Online cursus | Het opleiden van begaafde en getalenteerde jongeren
  • Persoonlijk leerplan

Blok 2: Kernthema’s in Hoogbegaafdheid

Samen met internationale experts uit het veld, ga je je kennis en vaardigheden van één van de eerder behandelde onderwerpen verder verkennen en uitbreiden.

  • Keuzevak
  • Tussentijds seminar

Blok 3: Toepassing van hoogbegaafdheidsprogramma's en talentondersteuning

Tijdens je stage pas je je opgedane kennis en theorie in de praktijk toe. Je verbetert je persoonlijke vaardigheden en levert een bijdrage aan het vakgebied Hoogbegaafdheid. Gedurende de stage verzorgt Liesbet Gommans een  praktische online cursus over het opleiden en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast wordt je ondersteund door een persoonlijke stagebegeleider, die specifieke vragen kan beantwoorden met betrekking tot de werkzaamheden die je gaat verrichten.

  • Leren op je werkplek

  • Relevante setting

Blok 4: Reflectie op Hoogbegaafdheid

Je ontwikkelt je vaardigheden als scientist-practitioner en je levert een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage aan aan het onderwijsveld en de hulpverlening aan kinderen en (jong-)volwassenen met capaciteiten op hoogbegaafd niveau. De resultaten hiervan kunnen worden ingezet door professionals die willen voldoen aan de behoeftes van hoogbegaafden.       

  • Eindproduct
  • Slotseminar

Voor meer informatie over de nieuwe opzet van het programma, zie onze brochure.

Selectieprocedure

Vanaf januari 2020 vindt er een selectieprocedure plaats voor de Nederlandstalige RITHA opleiding. Kandidaten melden zich vóór 1 september aan met bijgevoegd CV en motivatiebrief. Op basis van deze documenten worden kandidaten wel of niet toegelaten tot de opleiding of uitgenodigd voor een gesprek met de hoofdopleider. Deze gesprekken vinden plaats op donderdag 12 september (ochtend), vrijdag 13 september (middag), donderdag 19 september (middag) en vrijdag 20 september (middag).