Na de opleiding

Lid van ECHA Nederland en Europese ECHA Vereniging

U kunt tijdens de opleiding aspirant lid worden van Vereniging ECHA Nederland en na het behalen van het diploma volledig lid waarmee u automatisch bent aangesloten bij de Europese ECHA Vereniging. Als lid heeft u toegang tot een uitgebreid (inter)nationaal netwerk van specialisten. Als u bent aangesloten bij ECHA Nederland kunt u zich laten registreren. Hiermee kunnen ouders of leerkrachten die advies of begeleiding zoeken voor een hoogbegaafde kind zien wie in de regio begeleiding aanbiedt.

Bron voor nieuwe initiatieven

Verschillende ECHA Specialisten zijn na het afronden van de opleiding een adviespraktijk gestart, alleen of samen met een andere ECHA Specialist. Deelnemers vanuit het onderwijs vinden in de opleiding de stimulans om op hun eigen locatie iets (meer) met hoogbegaafdheid te doen en zetten zelfstandig een verrijkingsklas op of starten met een CBO Vooruitwerklab.

De opleiding inspireert anderen tot het ontwikkelen van hulpmiddelen, een spel of verrijkingsmateriaal. Zo heeft het bekende SiDi-protocol zijn oorsprong in de scriptie van ECHA Specialist Jan Kuipers. Dit protocol wordt nu veelvuldig gebruikt als signalerings- en diagnose-instrument in het basisonderwijs. Ook zijn er ECHA Specialisten die na afronding van de opleiding een publicatie hebben uitgebracht, zoals het boek ‘Hoogbegaafdheid, nou en?’ van Wendy Lammers van Toorenburg.