Onze visie op hoogbegaafdheid

‘Kinderen met capaciteiten op een hoogbegaafd niveau moet je geen label opplakken, maar bieden wat ze nodig hebben op school.’
Dr. Lianne Hoogeveen