Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Accreditatie en registratie

De opleiding Schoolpsycholoog is door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geaccrediteerd. Dat betekent dat je je na het afronden van deze opleiding kunt inschrijven in het register Kinder- & Jeugdpscholoog NIP. 

De NVO heeft de opleiding Schoolpsycholoog voor 75% erkend. Dit houdt in dat een (ortho)pedagoog na afronding van de opleiding nog 120 uur cursorisch onderwijs dient te volgen (goedgekeurd door de NVO) om zich als Orthopedagoog-Generalist te kunnen laten registreren. Hierover kan contact opgenomen worden met de NVO.