Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

(oud)cursisten aan het woord

Minisymposium Opleiding Schoolpsycholoog

Laatste opleidingsdag op 8 juli 2013.

SPON feliciteert haar eerste lichting gediplomeerde schoolpsychologen

Op donderdag 26 september 2013 heeft SPON voor de eerste maal diploma's uitgereikt aan afgestudeerden van de opleiding Schoolpsychologie. Enkele cursisten en key-note speaker Prof.dr. Klaas van Veen kraakten voor de uitreiking harde noten in een minisymposium. Met vier presentaties lieten de gediplomeerden in vlot tempo zien welke handvatten de opleiding Schoolpsycholoog biedt voor hun beroepspraktijk. Wij praten nog even na met cursist Jennie Moors. Zij is schoolpsycholoog in het regulier voortgezet onderwijs.

’Ik heb zo ontzettend veel geleerd en zo ontzettend veel chocola gegeten!’’ vat Jennie de afgelopen twee opleidingsjaren samen. ‘’Mijn diagnostiek is veranderd. Ik heb een betere analytische blik en werk veel meer met data vanuit wetenschappelijke kaders. Ik probeer onderwijsbehoeften te clusteren en richt me steeds vaker op groepen leerlingen. Ik werk visiegeleid, ben meer ‘’planmatig’’ gericht op kwaliteitsverbetering en ik participeer op beleidsniveau.’’

De opleiding legt de nadruk op een systemische benadering. De schoolpsycholoog werkt op verschillende niveaus: van individuele kinderen tot de klas, de ouders en de school als systeem. Het eerste belang blijft altijd de ontwikkeling van het kind maar om dat te bereiken wordt ook het systeem aangesproken. Juist door deze visie sluit, volgens Jennie, de opleiding naadloos aan bij wat je in het onderwijswerkveld nodig hebt: ‘’De ideale opleiding voor orthopedagogen en psychologen met een onderwijshart.’’ Jennie kan uren over de opleiding vertellen ‘’ik ben nou eenmaal enthousiast’’ verontschuldigt ze zich.

Tijdens het minisymposium van 26 september jl. presenteerde Jennie, samen met Marian Calis (schoolpsycholoog bij OCGH onderwijsadvies), hun visie op Passend Onderwijs (PO). ‘’Wij belichten de mogelijkheden die PO biedt en geven daarmee impliciet aan wat een schoolpsycholoog doet binnen een schoolorganisatie; namelijk een mindset veranderen. Mogelijkheden onderzoeken in plaats van problemen benoemen. Passend Onderwijs wordt momenteel beleefd als een bedreiging, wat  angst en weerstand oproept. Uit onderzoek blijkt dat leraren een  deel  van hun leerlingen als "problematisch" beschouwen. In hun beleving hebben zij weinig invloed op de oorzaken van gedragsproblemen. Met de invoering van PO zien zij het aantal ‘’probleem’’-leerlingen groeien. Dit roept gevoelens van incompetentie op wat uiteindelijk kan leiden tot een self-fulfilling prophecy. Denken in mogelijkheden in plaats van risico’s biedt hier meer kansen.’’ Jennie en Marian hadden moeiteloos het hele symposium kunnen vullen met presentaties rondom de rol van de schoolpsycholoog. Ze hebben PO gekozen: ‘’omdat dit een mooi moment is om als schoolpsycholoog uit de comfortzone van de testkamer te stappen en je ook op andere terreinen te begeven.’’

Twee jaar hard werken en ontzettend veel chocola eten.