Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Schoolpsycholoog

Opleiding tot Schoolpsycholoog

Het werkterrein van de schoolpsycholoog bevindt zich op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs en alles wat daartussen zit. Binnen dit spectrum krijgt de schoolpsycholoog te maken met verschillende niveaus van vragen, variërend van preventie en signalering tot behandeling en verwijzing.

Meer lezen
Hoofdopleider is dr. Helen Bakker. Adjunct hoofdopleiders zijn dr. Margot Taal en dr. Lianne Hoogeveen. Lees het interview met Helen Bakker en Margot Taal: Op het snijvlak van zorg en onderwijs.

Meer informatie over de schoolpsycholoog in internationaal verband vindt u via de International School Psychology Association (ISPA) en Network of European Psychologist in the Educational System (NEPES).