Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Aanmelden

De groep die in januari 2019 start heeft het maximum aantal deelnemers bereikt. In september 2019 starten er weer twee opleidingsgroepen. U kunt dan starten in Nijmegen of in Utrecht. 
 
 
Voorwaarde deelname
Kandidaten dienen een afgerond hbo- of universitaire opleiding te hebben. Daarnaast dienen zij werkzaam te zijn in het onderwijs (of de onderwijs(zorg)begeleiding). Bent u niet in het onderwijs werkzaam dan ontvangen wij graag een schriftelijke motivatie met cv bij uw aanmelding. Kandidaten dienen leesvaardigheid in de Engelse taal te hebben (passief). 
 
Rooster
De data voor de nieuwe groepen staan onder module 1.
 
Duur en kosten opleiding
De gehele opleiding kan worden afgerond in 2 tot maximaal 4 jaar. Als cursist kunt u zelf bepalen wanneer u start met een vervolgmodule, het seminar of de artikel-scriptiemodule.
 
De kosten voor de opleiding bedragen € 7.050,- als u start in januari 2019. De kosten voor de opleiding worden verhoogd voor de groepen die starten in september 2019. De opleidingskosten kunnen in één of twee termijnen betaald worden. De kosten voor de literatuur die gebruikt wordt tijdens de opleiding komen voor rekening van de cursist. Het is niet mogelijk om bij DUO een lerarenbeurs aan te vragen voor onze opleidingen.