Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

ECHA Terugkomdag

 
Terugkomdag
Jaarlijks heten wij alle ECHA-cursisten en als ECHA-specialisten van harte welkom op de jaarlijkse Terugkomdag georganiseerd door het RadboudCSW. Tijdens deze dag komen (oud-)cursisten bij elkaar en wordt er volop kennis gedeeld en ervaring uitgewisseld. In 2018 werd de plenaire lezing  verzorgd door dr. Jan Bransen. Waarna een veelvoud van thema's wordt gepresenteerd of aan een zogenaamde ''ronde tafel'' werd bediscussieerd. Na afloop van de Terugkomdag bent u weer helemaal op de hoogte ontwikkelingen in het veld. Soms wordt zelfs de eerste steen gelegd voor nieuwe verrijkende of verreikende initiatieven.
 
De kosten bedragen € 110,-. ECHA-cursisten die hun diploma ontvangen tijdens de Terugkomdag betalen € 75,-. 
 
  • Van alle ECHA-Specialisten wordt een actieve betrokkenheid bij het netwerk verwacht. Dit houdt in dat u minimaal tweemaal in de vijf jaar aanwezig bent op de Terugkomdag en dat u minimaal éénmaal in de vijf jaar een (poster)presentatie geeft of een ronde tafelgesprek voorzit.
  • Voor ECHA-cursisten geldt dat zij de Terugkomdag kunnen gebruiken als relevante setting. ECHA-cursisten kunnen geen presentatie verzorgen tijdens de Terugkomdag.
  • Een uitgebreid programma wordt in de loop van de zomer bekend gemaakt.