Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Module 1: een theoretische inleiding

In deze module wordt kennis gemaakt met de voornaamste internationale ontwikkelingen op het gebied van:

  • concepten van intelligentie en hoogbegaafdheid
  • het signaleren van hoogbegaafden
  • begeleiding en onderwijs voor hoogbegaafden
  • modellen van hoogbegaafdheid en hun relevantie voor de praktijk
  • speciale onderwerpen als onderpresteren, groepsprocessen in de klas, specifieke behoeften van hoogbegaafde meisjes, specifieke behoeften van hoogbegaafden uit minderheidsgroepen. foto boek
Het volgende handboek dient te worden aangeschaft door de cursisten: APA Handbook of Giftedness and Talent, Steven I. Pfeiffer, ISBN 13: 9781433826962
 
Er zijn drie bijeenkomsten van vier uur. Cursisten maken na iedere bijeenkomst een korte opdracht waarin de theorie gekoppeld wordt aan de praktijk. Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht.
Er vindt een schriftelijk tentamen plaats bestaande uit een gesloten en open boek gedeelte.
 
Als module 1 succesvol is afgerond, heeft de cursist toegang tot de andere modules naar keuze.
 
Bijeenkomsten ECHA groep januari 2019 te Nijmegen:
18 januari 2019 (van 12.15 tot 17 uur)
15 februari 2019 (van 13 tot 17 uur)
15 maart 2019 (van 13 tot 17 uur)
5 april 2019 (tentamen van 13 tot 16 uur)
10 mei 2019 (hertentamen van 13 tot 16 uur)
 
ECHA 2019-B te Utrecht:
13 september 2019 (van 12.15 tot 17 uur)
11 oktober 2019 (van 13 tot 17 uur)
8 november 2019 (van 13 tot 17 uur)
13 december 2019 (tentamen van 13 tot 16 uur)
20 december 2019 inzage toets (van 14 tot 15 uur)
10 januari 2020 (hertentamen van 13 tot 16 uur)
 
ECHA 2019-C te Nijmegen:
20 september 2019 (van 12.15 tot 17 uur)
11 oktober 2019 (van 13 tot 17 uur)
8 november 2019 (van 13 tot 17 uur)
13 december 2019 (tentamen van 13 tot 16 uur)
20 december 2019 inzage toets (van 14 tot 15 uur)
10 januari 2020 (hertentamen van 13 tot 16 uur)
 
Tijdsinvestering: ongeveer 140 uur voor contacturen, opdrachten, literatuur bestuderen, voorbereiden 
Het volledige programma, wijze van toetsing en beoordelingscriteria staan in de studiewijzer van de ECHA-opleiding tot Specialist in Gifted Education.