Module 1: een theoretische inleiding

In deze module wordt kennis gemaakt met de voornaamste internationale ontwikkelingen op het gebied van:

  • concepten van intelligentie en hoogbegaafdheid
  • het signaleren van hoogbegaafden
  • begeleiding en onderwijs voor hoogbegaafden
  • modellen van hoogbegaafdheid en hun relevantie voor de praktijk
  • speciale onderwerpen als onderpresteren, groepsprocessen in de klas, specifieke behoeften van hoogbegaafde meisjes, specifieke behoeften van hoogbegaafden uit minderheidsgroepen. foto boek
Het volgende handboek dient te worden aangeschaft door de cursisten: APA Handbook of Giftedness and Talent, Steven I. Pfeiffer, ISBN 13: 9781433826962
 
Er zijn drie bijeenkomsten van vier uur. Cursisten maken na iedere bijeenkomst een korte opdracht waarin de theorie gekoppeld wordt aan de praktijk. Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht.
Er vindt een schriftelijk tentamen plaats bestaande uit een gesloten en open boek gedeelte.
 
Tijdsinvestering: ongeveer 140 uur voor contacturen, opdrachten, literatuur bestuderen, voorbereiden 
Het volledige programma, wijze van toetsing en beoordelingscriteria staan in de studiewijzer van de ECHA-opleiding tot Specialist in Gifted Education. 
 
Als module 1 succesvol is afgerond, heeft de cursist toegang tot de andere modules naar keuze.
 
ECHA 2019-B te Utrecht:
13 september 2019 (van 12.15 tot 17 uur)
11 oktober 2019 (van 13 tot 17 uur)
8 november 2019 (van 13 tot 17 uur)
13 december 2019 (tentamen van 13 tot 16 uur)
20 december 2019 inzage toets (van 14 tot 15 uur)
10 januari 2020 (hertentamen van 13 tot 16 uur)
 
ECHA 2019-C te Nijmegen:
Eind augustus: start opleiding in online leeromgeving
20 september 2019 (van 12.15 tot 17 uur)
11 oktober 2019 (van 13 tot 17 uur)
8 november 2019 (van 13 tot 17 uur)
13 december 2019 (tentamen van 13 tot 16 uur)
20 december 2019 inzage toets (van 14 tot 15 uur)
10 januari 2020 (hertentamen van 13 tot 16 uur)
 
RITHA januari 2020 seminars:
22 t/m 24 januari 2020
1 t/m 3 juli 2020
30 juni 2021 t/m 2 juli 2021
 

 
Tijdsinvestering: ongeveer 140 uur voor contacturen, opdrachten, literatuur bestuderen, voorbereiden 
Het volledige programma, wijze van toetsing en beoordelingscriteria staan in de studiewijzer van de ECHA-opleiding tot Specialist in Gifted Education.