Module 2: de praktijk

In deze module wordt de link gelegd tussen de theorie van module 1 en de dagelijkse praktijk van de deelnemers (school, adviespraktijk of begeleiding). De ECHA-opleiding is zo opgezet dat de cursisten zich een eigen mening kunnen vormen over het begeleiden van hoogbegaafde jongeren, gebaseerd op de belangrijkste (inter-)nationale theorievorming op dit gebied.
 
De cursist maakt binnen deze module een keuze uit de volgende drie mogelijkheden:
 

1. De verrijkingsmodule

Denken en leren hoogbegaafde leerlingen ‘sneller’, of ‘anders’? Of allebei?
Welke leerlingen hebben baat bij een verrijkingstraject?
Hoe ontwikkel je lessen op maat voor een specifieke leerbehoefte?
Wat zijn mogelijke problemen voor leerlingen in een verrijkingstraject?
Welke docentcompetenties zijn nodig? Hoe zorg je voor overdracht naar collega’s en ouders?
In deze cursus staat de praktijk centraal. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt met spellen en een Vooruitwerklab-les om de toepasbaarheid te leren ervaren. Ook worden discussies gevoerd over de toepasbaarheid van de gelezen literatuur of behandelde onderwerpen.
 

2. Begeleiding op maat

Tijdens deze module staan verschillende manieren van begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen centraal: cognitieve gedragstherapie (individuele begeleiding), strategietraining (individueel en klassikaal) en dynamic assessment (klassikaal).  In elk van de drie onderdelen kijken we hoe de methoden van begeleiden en leren kan worden afgestemd op de behoeften van de leerling.
 
Het oefenen van trainingsvaardigheden in de eigen setting staat centraal vandaar dat de mogelijkheid tot het filmen van trainingssessies gewenst is. Iedere deelnemer neemt eigen casuïstiek mee en wisselt werkervaringen uit.
 

3. De stage

De bedoeling van een stageperiode binnen de opleiding ‘ECHA-Specialist in Gifted Education’ is dat cursisten dat, wat ze in de theoretische inleiding geleerd hebben, toe gaan passen in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding van zowel een medewerker binnen de stage biedende instelling als een medewerker van het CBO.

 

Data Verrijkingsmodule

 
 
Data verrijkingsmodule voorjaar 2019, alle dagen van 13 tot 17 uur in Nijmegen:
29 maart 2019
26 april 2019
17 mei 2019
14 juni 2019
 

Data begeleidingsmodule

 
data begeleidingsmodule, voorjaar 2019, van 13 tot 17 uur, de laatste bijeenkomst van 14 tot 17 uur, in Nijmegen:
18 januari 2019
15 februari 2019
15 maart 2019
12 april 2019
24 mei 2019
 
data begeleidingsmodule, voorjaar 2019, van 13 tot 17 uur, de laatste bijeenkomst van 14 tot 17 uur, in Utrecht:
1 februari 2019
8 maart 2019
5 april 2019
10 mei 2019
28 juni 2019
 
Tijdsinvestering Verrijkingsmodule en begeleiding op maat 80 uur
Tijdsinvestering stage 240 uur
 
Het RadboudCSW ontwikkelt aan de hand van vragen en feedback van onze cursisten modules. Nieuwe ontwikkelingen melden wij op onze website. Het aanbod aan modules kan wijzigen naar gelang het aantal aanmeldingen voor beide opleidingen.
 
Het volledige programma, wijze van toetsing en beoordelingscriteria staan in de studiewijzer van de ECHA-opleiding tot Specialist in Gifted Education.