Module 3: tweedaags seminar

Jaarlijks vinden er in het voor- en najaar tweedaagse seminars plaats. U maakt kennis met vertegenwoordigers van het (inter)nationale kader van specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid, zoals bijvoorbeeld het ministerie van OCW en de Stichting voor Leerplanontwikkeling Nederland (SLO).
 
Tijdens het seminar verblijft u in vergader- en conferentie Soeterbeeck Soeterbeeckin Ravenstein, waar u ook zult overnachten. 
 
De invulling van de programma’s voor beide seminars is nog niet bekend. Om een beeld te krijgen van wat men kan verwachten, volgen hier voorbeelden van sprekers uit eerdere seminars.
 • Marjan Zandbergen (Ministerie van OCW): OCW-beleid m.b.t. excellentie en hoogbegaafdheid
 • Dick van Hennik (Voorzitter Vereniging Begaafdheids-profielscholen (BPS)): Wat kenmerkt een begaafdheidsprofielschool?
 • Desirée Houkema en Albert Kaput (Projectleider Passend Onderwijs en (hoog)begaafdheid bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO)Feniks): Talent in ontwikkeling en moeilijk benaderbare leerlingen zoals onderpresteerders, drop-outs
 • Jan van Os (Stedelijk Gymnasium Schiedam): Metacognitieve vaardigheden/onderzoekend leren. De socratische methode en de kunt van het leren (mathetiek)
 • Mariken Althuizen (Eigenaar 2WICKED): Een andere kijk op hoogbegaafdheid. Probleemgestuurd en oplossingsgericht
 • Mia Frumau (Psychologenpraktijk Frumau): Groepstraining Gave Peers; samen leren omgaan met begaafdheid
 • Nanda Rommelse (Professor Radboud UMC Karakter- jeugdpsychiatrie): ADHD en hoge intelligentie
 
Data en tijdsinvestering
Seminars van 9.30 tot de volgende dag 17.30 uur
 • 20 en 21 november 2018
 • 24 en 25 januari 2019
 • 21 en 22 maart 2019
 • 6 en 7 juni 2019
 
Tijdsinvestering: 3 uur voor een opdracht voorafgaand aan het seminar

Het volledige programma, wijze van toetsing en beoordelingscriteria staan in de studiewijzer van de ECHA-opleiding tot Specialist in Gifted Education.