Module 4: het schrijven van een scriptie/artikel

De opleiding sluit af met een scriptie. De onderzoeken en de resultaten die hieruit voort komen, dragen bij aan het vergroten van de kennis over hoogbegaafdheid en brengen het werkveld verder.
 
Aan het eind van de ECHA-opleiding voert de student onder begeleiding van een docent en eventueel in samenwerking met medestudenten een empirisch of theoretisch onderzoek uit en schrijft daarover een scriptie. Deze scriptie dient nuttig en relevant te zijn voor het veld van onderwijzers, wetenschappers, hulpverleners en / of overheidsinstellingen en gerelateerd te zijn aan het onderwerp hoogbegaafdheid.
 
Het verschil tussen een empirisch en theoretische scriptie heeft te maken met de vindplaats van de data waarmee de vraagstellingen beantwoord  worden. De dataverzameling van het empirische onderzoek vindt plaats in de praktijk. Dit houdt in dat gegevens verzameld worden bij personen, scholen, instellingen en dergelijke om hypothesen te gaan toetsen. Het theoretische onderzoek behelst een literatuurstudie inclusief een kritische reflectie daarop.
 
De module kan individueel of samen met andere cursisten in een jaarthema worden uitgevoerd. Voorbeelden van eerdere jaarthema's zijn: metacognitie, signaleren en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen en het jonge (hoog)begaafde kind, kindertekeningen, mindset. De jaarthema's die wij aanbieden volgen de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Deze groepen komen ongeveer vijf keer in een jaar bij elkaar onder begeleiding van een scriptiebegeleider. Daarbuiten werken de groepen zelfstandig door aan hun thema.
 
Presentatie tijdens studiemiddag
Gedurende het scriptieonderzoek of na het succesvol afronden van de scriptie, presenteert de cursist tijdens een studiemiddag zijn onderzoek. De cursist kan de ECHA-opleiding afsluiten met het presenteren van de scriptie. Tijdens de studiemiddagen worden diploma's uitgereikt waarbij familie kan worden uitgenodigd. Cursisten nemen gedurende hun opleiding deel aan tenminste drie studiemiddagen.
 
Voorwaarde voor starten
Cursisten kunnen starten met het schrijven van een artikel/scriptie, nadat tenminste één verslag van een relevante setting is goedgekeurd.
 
Data en tijdsinvestering
Start individuele scripties (3 keer per jaar): 
  • februari
  • mei
  • oktober
Tijdsinvestering: 420 uur

Begeleiders

De docenten vanuit het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen worden bij het begeleiden van de scripties en artikelen versterkt door een verschillende scriptiebegeleiders. > Bekijk docenten van de ECHA-opleiding.