Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Producten van ECHA-Specialists in Gifted Education

Hieronder vindt u enkele producten van ECHA Specialists in Gifted Education die na hun opleiding een bijdrage hebben geleverd aan materiaal omtrent hoogbegaafdheid.

Boeken

Althuizen, M., De Boer, E., & Van Kordelaar, N. (2014). Een andere kijk op hoogbegaafdheid.Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Breedijk, J., & Nauta, N. (2012). Hoogbegaafde pubers: Onderweg naar hun toekomst. Amsterdam: Pearson Assessment and Information.

Colins, J. (2013). Het vijfde verbond. Tolbert: Uitgeverij EigenZinnig.

Kuipers, J. (2010). De kracht in jezelf. Drachten: Uitgeverij Eduforce.

Kuipers, J, & De Bruin - de Boer, A. (2010). Sidi3: Signalering hoogbegaafdheid. Drachten: Uitgeverij Eduforce.

Lammers van Toorenburg, W. (2005). Hoogbegaafd, nou én? Ontdek-boek over hoogbegaafdheid.Amsterdam: Samsara.

Lammers van Toorenburg, W. (2012). Werkboek Hoogbegaafd, nou én? Amsterdam: Samsara.

Van de Coolwijk, M., & Lammers van Toorenburg, W. (2013). Ben ik in beeld? (H)erkenning voor beelddenkende kinderen, hun ouders en leerkrachten. Houten: Lannoo Campus.

Van der List, L., & Raaijmakers, F. (2014). Hartstikke Hoogbegaafd! Praktische gids voor kinderen én ouders. Zwolle: 248media uitgeverij.

Van der Molen, W. (2011). Omgaan met hoogbegaafde kinderen op de basisschool en het opzetten van een verrijkingsklas. Apeldoorn: Maklu.

Van der Spek, J. (2014). Je kunt het! Ondersteun hoogbegaafde kinderen die faalangstig zijn thuis of in de klas. Huizen: Pica.

Van der Spek, J. (2014). Hulpwaaier Hoogbegaafdheid: Tips en strategieën bij de hand. Huizen: Pica.

E-books

Althuizen, M. (2012). Uilskuiken! Vlierden: 2Wicked.

Hulpmiddelen

Dekker, I. (2014). “Ik RET het zelf!” [poster]. Aldeboarn: Praktijk Liberi.

Dekker, I. (2014). “Ik RET het zelf!” [werkboek]. Aldeboarn: Praktijk Liberi.

Van Scherpenzeel, P. (2012) Kwaliteitskaart School aan Zet

Van Scherpenzeel, P. (2012) Handreiking School aan Zet

Spellen

Kuipers, J. Levelspel. Drachten: Uitgeverij Eduforce.

Verrijkingsmateriaal

Kuipers, J. (Hoog)begaafdheid, kwaliteit in beleid. Drachten: Uitgeverij Eduforce.

Kuipers, J. Levelwerk. Drachten: Uitgeverij Eduforce.

Rol, W., & Creemers, M. (2014). Talentenlijn. Geraadpleegd via http://www.talentenlijn.nl/.