Binnen enkele jaren een tekort aan verslavingsartsen KNMG

Het aantal verslavingsartsen KNMG loopt de komende jaren terug. Het Capaciteitsorgaan heeft de demografische kenmerken van de beroepsgroep in kaart gebracht. Van de 206 geregistreerde verslavingsartsen zijn 127 personen 50 jaar of ouder. Daarbij zijn de mannen ruim in de meerderheid (91 personen).
Het is van groot belang dat managers van verslavingszorginstellingen zich hiervan bewust worden. Hoofdopleider drs. Mary Janssen van Raay: “Het probleem van het dreigende tekort van verslavingsartsen wordt nu al gevoeld door de artsen die diensten doen. De artsen die over 8 à 15 jaar met pensioen gaan, mogen al eerder stoppen met de diensten. Daarnaast zijn de taken die een integrale blik vragen op verslavingsproblematiek met somatische en psychiatrische onderdelen specifiek het domein van de verslavingsarts. De verslavingsarts is hierin niet makkelijk vervangbaar.”
 
Om de komende 15 tot 20 jaar kwalitatief goede zorg te leveren aan kwetsbare patiënten en daar ook nog in te ontwikkelen, zijn er veel competente, empatische verslavingsartsen nodig die hun werk kritisch wetenschappelijk kunnen beschouwen. Meer weten over onze opleiding tot Verslavingsarts? Bekijk onze website of neem contact op met opleidingscoördinator Olga VandeWall (o.vandewall@ru.nl).