De opleiding tot Orthopedagoog Generalist: voor verbinders met een visie

De Orthopedagoog Generalist (OG) is dé verbinder tussen de verschillende actoren in een opvoedingscontext. De nieuwe opleiding tot Orthopedagoog Generalist, een samenwerking van RINO Zuid en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, leidt professionals op die – vanuit een brede visie – optimale zorg kunnen bieden voor het individu en zijn omgeving.

Kinderen en volwassenen die problemen ervaren binnen de opvoedingsrelatie weer zélf aan het roer laten staan: dat is wat de OG drijft. Maar hoe ondersteun je zo effectief mogelijk in een opvoedingscontext? Hoe zorg je voor co-creatie met kinderen en opvoeders? Tot welke ontwikkelingen leiden deze interventies, en hoe kun je deze ontwikkelingen het beste ondersteunen?

Brede visie

RINO Zuid en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen geloven dat de rol van OG als connector met een visie onmisbaar is. De OG richt zich op het individu en de opvoedingscontext, en weet je de verbinding te leggen tussen de verschillende actoren die hierbij betrokken zijn. Hij of zij ziet welke invloed welk onderdeel van de opvoedingscontext invloed heeft op het individu en kan het juiste advies geven en de juiste zorg bieden die nodig is. Een bekwame OG heeft ook oog voor de wijze waarop de omgeving een positief effect kan hebben op deze ontwikkeling.

Actuele kernthema’s

De opleiding tot OG is een vernieuwende opleiding, en biedt de beste tools en ontwikkelingsmogelijkheden om de rol als OG succesvol in te kunnen vullen. Zo sluit de opleiding nauw aan bij actuele kernthema’s van de orthopedagogische hulpverlening, zoals…. Als opleidingsdeelnemer maak je gebruik van de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg, onderwijs en didactiek. Hierdoor stelt de opleiding professionals in staat om in een voortdurend veranderend krachtenveld ondersteuning te geven aan jeugdigen die in hun ontwikkeling bedreigd worden.

Vanuit eigen kennis en expertise

De opleiding tot OG wil deelnemers voortdurend uitdagen om eigen kennis en expertise in te brengen in het onderwijsprogramma. Er is daarbij bijzondere aandacht voor wat iedere OG en professionele hulpverlener uniek maakt, en hoe hij of zij vanuit dat unieke perspectief de ontwikkeling van cliënten weer de juiste richting in stuurt. RINO Zuid en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen wil professionals stimuleren actief hun rol in te nemen als OG en daarmee ervaringen op te doen, die vormend zijn.

Meer weten?

Op www.rcsw.nl/orthopedagoog-generalist vind je alle actuele informatie over de opleiding die in januari 2019 van start gaat.