Interactiewijzer: Al ruim 25 jaar een bewezen instrument!

Interactiewijzer al ruim vijfentwintig jaar een bewezen instrument bij analyse en behandeling van opvoedingsproblemen. Vanaf dit najaar volg je de cursus ‘Gedragsproblemen? Aan de slag met Interactiewijzer!’ bij het RadboudCSW. In deze cursus staat het werken met eigen casuïstiek en eigen professionele (voorkeurs-)rollen centraal.

Quote: Drs. Rob Verstegen
Beeld: Marjolein van Diejen

Een goede werkrelatie tussen professionele opvoeder en kind is één van de belangrijkste fundamenten voor het uiteindelijke effect van een behandeling. Een goede ‘klik’ tussen professionele opvoeder en kind blijkt in veel gevallen zelfs belangrijker dan de gevolgde methodiek. Of het nu gaat om je begeleiding van opvoeders of om je eígen therapeutische relatie met een kind, voor jou als gedragswetenschapper is het dus cruciaal om vakkundig op problematische werkrelaties in te kunnen spelen. Die vakkundigheid wordt verder ook van je verwacht als het gaat om de aanpak van problematische interacties tussen een kind en andere kinderen, zowel in jeugdhulp als onderwijs.

De primaire insteek daarvoor is goed onderbouwde herkenning en analyse van patronen die dergelijke interactieproblemen onderhouden of versterken. Vervolgens kun je met Interactiewijzer die problemen ook op een verantwoorde wijze aanpakken. Nadat je deze tweedaagse cursus hebt gevolgd, zul je ervaren dat je omgangsproblemen tussen kinderen of jongeren en hun (professionele) opvoeders in termen van interactiepatronen kunt analyseren én aanpakken. Daarnaast kun je omgangsproblemen tussen kinderen/jongeren onderling (m.n. kind <> groep) interactioneel kunt analyseren én behandelen. Je kunt ook, na interactionele analyse, een handelingsplan opstellen met concrete handelingssuggesties bestemd voor de begeleidingspraktijk van alledag. Tot slot leert de docent je hoe je de interactionele principes ook kunt toepassen op jouw eigen begeleidingsstijl.

Over de cursus
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen biedt een inspirerende cursus van vier dagdelen aan voor gedragswetenschappers, waarbij veel nadruk zal liggen op de praktische toepassing van Interactiewijzer binnen het onderwijs en de jeugdzorg.

Eigen casuïstiek en eigen professionele (voorkeurs-)rol in lastige interactiesituaties staan daarbij centraal. De praktische toepasbaarheid kan direct worden ingezet na deze cursus in het dagelijks handelen (vandaag leren, morgen toepassen).

Datum en Locatie
Op 28 september en 12 oktober vindt de tweedaagse plaats bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

Aanmelden
Meer informatie of aanmelden? Bezoek de webpagina van deze cursus en download de brochure!