De Jonge Consument 2018 | Vier tips voor bewust mediagebruik door tieners

Tieners zijn een belangrijke doelgroep voor professionals in zowel het commerciële als sociale domein. Veel voorkeuren, gewoonten en overtuigingen worden in deze leeftijdsfase gevormd. Wie daar een bijdrage aan wil leveren, moet de jonge consument zien te bereiken. Congres de Jonge Consument 2018, dat op 19 september in Nijmegen plaats zal vinden, staat de hele dag in het teken van de wat tieners raakt én drijft. Hier alvast vier tips van experts voor bewust mediagebruik door tieners. 

Tip 1: Maak mediagebruik bespreekbaar

Hoewel tieners niet altijd luisteren naar hun ouders en fel kunnen reageren, blijkt uit onderzoek dat jongeren graag begeleid willen worden en behoefte hebben aan advies over mediagebruik. Hoewel je misschien niet altijd bekend bent met de nieuwste media, kunnen jongeren jouw levenservaring en kennis van sociale normen goed gebruiken op hun digitale ontdekkingstocht. Het is hierbij belangrijk om begripvol, open en geïnteresseerd te blijven om een negatieve houding te voorkomen. Zorg ervoor dat de tiener met een veilig gevoel bij jou terecht kan. Als je tiener zich begrepen en gesteund voelt, zal hij of zij eerder dingen met je delen.

Tip 2: Media zijn leuk!

Praat met je tiener over de leuke kanten van mediagebruik. Blijf zo op de hoogte van de nieuwste trends en weet wat je tiener online doet. Media kunnen een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van jongeren en zijn bij uitstek dé manier voor tieners om te ontspannen. Tieners gebruiken media om op de hoogte te blijven van wat er om hen heen gebeurt en om in contact te blijven met leeftijdsgenoten. Ook laten ze zichzelf online zien door hun dagelijkse leven en interesses online te delen. Ten slotte vormen media dé bron voor relevante informatie bij schoolopdrachten en hobby’s.

Tip 3: Practice what you preach

Veel opvoeders vragen zich af hoeveel tijd een kind achter een scherm mag doorbrengen. Hier is echter geen duidelijk antwoord op; het ene scherm is namelijk het andere niet. Ook is de ene tiener is de andere niet. Zorg daarom voor een gevarieerde dagbesteding: genoeg lichamelijke beweging, sociaal contact met leeftijdsgenoten, een bijbaantje of andere hobby’s. Het is belangrijk dat tieners in hun vrije tijd ook nog met andere dingen dan media bezig zijn. Geef daarbij vooral ook zelf het goede voorbeeld door je eigen mediagebruik te beperken op bepaalde momenten zoals aan tafel of in het verkeer. Maak ten slotte duidelijke afspraken over mediagebruik in huis en wees consequent in het naleven hiervan.

Tip 4: Steun ze in hun privacy

Zorg ervoor dat tieners veilig online gaan door samen de privacy-instellingen te doorlopen en te helpen bij het kiezen van een schermnaam en wachtwoord. Maak goede afspraken over wat wel en niet online hoort en wie dat kunnen zien. Geef tieners het gevoel dat ze bij je terecht kunnen als er toch iets mis is gegaan. Laat ze bovendien zien hoe ze problematisch gedrag kunnen melden en waar ze terecht kunnen bij problemen. Het valt als opvoeder niet altijd mee om tieners te begeleiden bij mediagebruik. Wissel ervaringen uit met andere opvoeders en win advies in bij experts.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Jonge Consument 2018

Tieners zijn een belangrijke doelgroep voor professionals in zowel het commerciële als sociale domein. Veel voorkeuren, gewoonten en overtuigingen worden in deze leeftijdsfase gevormd. Wie daar een bijdrage aan wil leveren, moet de jonge consument zien te bereiken. Congres de Jonge Consument 2018, dat op 19 september in Nijmegen plaats zal vinden, staat de hele dag in het teken van de wat tieners raakt én drijft. Daarbij ligt de nadruk op hoe we inzichten in hun leefstijl en leefomgeving kunnen inzetten voor positieve gedragsverandering.

Prof. dr. Moniek Buijzen en dr. Esther Rozendaal, de oprichtsters van BiteScience, zullen tijdens het congres de laatste wetenschappelijke kennis over de leefstijl en het mediagebruik van tieners presenteren. Dr. Jessica Piotrowski, co-auteur van  “PluggedIn: How Media Attract and Affect Youth”, zal spreken over de zonnige en donkere kanten van het mediagebruik van kinderen en jongeren. Merel van Ommen laat haar licht schijnen op de rol die populaire dramaseries als 13 Reasons Why en Gossip Girl kan spelen bij de identiteitsontwikkeling van jongeren. Tot slot neemt Eva van Reijmersdal, dé expert op het gebied van influencer marketing, jullie mee door te laten zien hoe je als organisatie social influencers kunt inzetten in marketingcampagnes. 

Bronnen 4 tips: