In de media | Mary Janssen-van Raay in Lef Magazine

Mary Janssen van Raay is naast verslavingsarts KNMG, hoofdopleider aan de Master in Addiction Medicine. Haar verantwoordelijkheid is het draaiende houden én verbeteren van de studie. In Lef Magazine kwam ze uitgebreid aan het woord in het deskundigeninterview. 'De dokters van vroeger deden een 'detoxje' en schreven methadon voor, zonder verder enige interesse. Wij gaan veel verder dan alleen maar harm reduction.'

Lef Magazine is het eerste (en enige) publiekstijdschrift voor verslaafden in herstel, hun naasten en familieleden. Daarnaast is het tijdschrift er ook voor hulpverleners en iedereen die zich interesseert in alles wat met verslavingszorg te maken heeft. De nieuwste LEF Magazine, met het interview met Mary Janssen van Raay ligt nu in de winkel

Mary Janssen - van 't Raay in LEF Magazine

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Master in Addiction Medicine

De verslavingsarts diagnosticeert en behandelt patiënten die geestelijke en of lichamelijke stoornissen vertonen door verslaving of ten gevolge van middelengebruik. De verslavingsarts is verantwoordelijk voor doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, dossiervorming en controle op dossiers. De somatische (lichamelijk) en psychiatrische diagnostiek en behandeling zijn de belangrijkste taken van de verslavingsarts. Meer weten over de opleiding? Zie onze website.