Hoofdopleider Lianne Hoogeveen wint Mensa Fonds Award 2018

Ontwikkelingspsycholoog dr. Lianne Hoogeveen, werkzaam als hoofdopleider van de opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid (ECHA) en RadboudCSW International Training on High Ability (RITHA) bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, heeft de prestigieuze Mensa Fonds Award 2018 gewonnen. Op zaterdag 17 november ontving ze de prijs voor haar uitzonderlijke onderwijsprestaties.

19 november 2018

Naast Hoogeveen waren ook het LIVE-team Leiden, Leids Initiatief Voor Educatie, en Karin Huizing, begeleider (hoog)begaafde leerlingen en coördinator talentontwikkeling bij Daltonschool Helen Parkhurst, genomineerd voor de categorie ‘onderwijs’. Uiteindelijk mocht Hoogeveen de prijs in ontvangst nemen. Uit het juryrapport: ‘Lianne Hoogeveen is zowel een drijvende kracht als een warme persoonlijkheid en verbinder in netwerk en veld. Ze is erg bescheiden, zodat ze minder naam en faam heeft dan ze verdient. Ook is zij iemand die haar kennis en ervaring deelt met anderen, ook via YouTube. Zij is al jaren een in binnen- en buitenland gerespecteerd deskundige die een voortrekkersrol vervult in het onderwijs aan hoogbegaafden.’

Wetenschap met praktijk verbinden

Naast haar werkzaamheden bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is Hoogeveen als docent verbonden aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen, waar zij onder andere de mastervariant 'Gifted Education' coördineert. Hoogeveen verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Haar promotieonderzoek (2008) richtte zich op sociaal emotionele effecten van het versnellen van de schoolloopbaan van hoogbegaafde leerlingen. Ze werkt samen met collega's van verschillende binnen- en buitenlandse universiteiten. Als gz-psycholoog adviseert en behandelt zij kinderen, adolescenten en volwassenen bij CBO Talent Development.

Trend om talent te ontwikkelen

In het Nederlandse onderwijs is er een duidelijke trend om talent te ontwikkelen. Cognitief talent (hoogbegaafdheid) leidt echter niet altijd vanzelf tot de daarbij passende schoolprestaties. Binnen scholen en adviespraktijken is er behoefte aan expertise op het gebied van hoogbegaafdheid om een optimale signalering en begeleiding van leerlingen te borgen. Als hoofdopleider van ECHA en RITHA gelooft Hoogeveen dat ieder kind – inclusief de hoogbegaafden – een opleiding verdient die voorziet in hun specifieke behoeften.

In deze opleidingen wordt de inhoudelijke kennis over hoogbegaafdheid vergroot, en de vaardigheden om op een juiste manier met deze kennis om te kunnen gaan getraind. Daarnaast is er expliciete aandacht voor de (wetenschappelijke) kennis en vaardigheid op het gebied van signaleren, begeleiden en adviseren van hoogbegaafden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in de adviespraktijk. Cursisten leren verder te kijken dan alleen de intelligentie en oog te hebben voor het individu als geheel. Juist door deze specifieke benadering lever afgestudeerden een waardevolle bijdrage aan de professionalisering van het onderwijsveld en de hulpverlening ten behoeve van kinderen en (jong-) volwassenen met capaciteiten op hoogbegaafd niveau..

Hoogbegaafdheid meer zichtbaar maken

Stichting Mensa Fonds zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Dit realiseren zij door kennis te verspreiden over hoge algemene intelligentie, maar ook door projecten en onderzoek te ondersteunen en bijzondere prestaties aan te moedigen, bijvoorbeeld middels het uitreiken van de jaarlijkse Mensa Fonds Awards. De winnaars in de categorieën ‘Maatschappij’ en ‘Werk’ van de Award 2018 zijn respectievelijk Peter Riezebos en Women in Tech (Eline van Uden, Nina Hoff, Ingelou Stol).