Plan Connectie: de snelle overgang van masterpsycholoog naar gz-psycholoog

In 2018 start het RadboudCSW met een groep voor de gz-opleiding die bestaat uit deelnemers die direct in aansluiting aan hun masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie instromen in de gz-opleiding. SPON, de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit, praktijkinstellingen en RadboudCSW werken samen om ‘Plan Connectie: De snelle overgang van masterpsycholoog naar gz-psycholoog’ te realiseren. 

Aansluiting versoepelen

Met het Plan Connectie willen we de aansluiting van de universitaire masteropleiding op de start van de gz-opleiding versoepelen, en daarmee breken met de traditie van het gat tussen beide opleidingen. We willen voorkomen dat talent niet verspild wordt, maar zich juist ontwikkelt. De aansluiting tussen de masteropleiding en gz-opleiding wordt hierbij nadrukkelijk gezien als de best denkbare methode om jonge psychologen al lerend in de praktijk een aanvang te laten nemen in hun persoonlijke groei tot gezondheidszorgprofessional.
 
Voor meer informatie over Plan Connectie kunt u contact opnemen met de opleidingsmanager BIG-opleidingen Jan-Wilm Delicat (j.delicat@ru.nl).