Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Afscheid van prof. dr. Marc Verbraak als hoofdopleider van de gz-opleiding

Per 1 mei 2021 neemt het RadboudCSW afscheid van prof. dr. Marc Verbraak als hoofopleider van de Nijmeegse gz-opleiding, aangezien hij sinds 1 november j.l. is toegetreden tot de Raad van Bestuur van Pro Persona. Marc wordt opgevolgd door prof. dr. Jos Egger, reeds hoofopleider van de Nijmeegse opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Prof. dr. Marc Verbraak

Het RadboudCSW neemt afscheid van Marc met een lach én een traan. Het is bewonderingswaardig hoe hij de afgelopen jaren zijn functie als hoofdopleider wist te combineren met werkzaamheden als klinisch psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut en zijn functie als bijzonder hoogleraar, behandelaar en manager/directeur bij o.a. Pro Persona. Marc heeft veel voor ons centrum betekend en wist zowel de gz-opleiding als het beroep gezondheidszorgpsycholoog landelijk op de kaart te zetten. 

Versterker van het beroepsprofiel

Zo heeft hij een zeer grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de rol van werkbegeleider en de competentie-profielen in de praktijkopleiding. Hij was een van de redacteuren en auteurs van de twee edities van het handboek voor gz-psychologen. Marc was daarnaast ‘geestelijk vader' van de beroepseed voor gz-psychologen: vanaf 2019 wordt aan elke afstuderende gz-psycholoog gevraagd deze beroepseed te onderschrijven. Ook laat Marc zijn sporen na met Plan Connectie. Met deze unieke, doorlopende leerlijn is het mogelijk om direct, in aansluiting op de masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie, in te stromen in de Nijmeegse gz-opleiding. Tot slot nam hij deel in vele werkgroepen en verenigingen. Zo is Marc sinds april 2018 voorzitter van P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Eerder was hij medeoprichter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologen en haar specialismen.

Feestelijk afscheid

Het RadboudCSW, en in het bijzonder zijn collega’s van de Nijmeegse gz-opleiding, zullen Marc enorm missen en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie bij Pro Persona. Uiteraard willen we zijn afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. In het najaar zwaaien we hem feestelijk uit op een besloten afscheidssymposium. 

Onze opleiding tot gz-psycholoog

In de postacademische opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog leiden wij op tot een diagnosticus en behandelaar met hart voor de mens en oog voor de wetenschap. In onze opleiding staat het levensloopperspectief centraal, kijken we vanuit een wetenschappelijke bril naar de beroepsuitoefening en bieden we ruimte voor individuele keuzes. Alvast meer lezen over Marcs opvolger? Bekijk hier het profiel van prof. dr. Jos Egger. 

Meer informatie over deze opleiding? Neem een kijkje op onze website: www.rcsw.nl/gz