Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

AMID | RadboudCSW start Masterclasses ter verbetering van Internationale Samenwerking

In het najaar van 2020 start dr. Willem Elbers, onderzoeker, docent en plaatsvervangend hoofdopleider van de Advanced Master in International Development (AMID), een reeks bijeenkomsten, die professionals de noodzakelijke kennis biedt om de dagelijkse praktijk van internationale samenwerking te verbeteren. Volgens Elbers vormt wetenschappelijke inzichten met betrekking tot belangrijke en actuele vraagstukken namelijk het fundament voor verbetering en innovatie van internationale samenwerking. Naast dat deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen, volgen zij masterclasses van onder andere prof. dr. Jan Pronk (Erasmus Universiteit), dr. Sara Kinsbergen (Radboud Universiteit) en prof. dr. Dirk-Jan Koch (Radboud Universiteit; Ministerie van Buitenlandse Zaken). 

Datum: 21 maart 2020

De AMID Masterclasses bestaan uit negen inspirerende bijeenkomsten van drie uur, waarin onder leiding van dr. Willem Elbers de meest recente wetenschappelijke kennis wordt aangereikt. Samen met negen experts staan deelnemers stil bij geleerde lessen, kansen en dilemma’s. Tijdens de masterclasses kun zij vragen en ervaringen inbrengen en zich tegelijkertijd laten inspireren door best practices en de inbreng van andere deelnemers.

Grotere impact maken

Dr. Willem Elbers - programmaleider AMID MasterclassesElbers wil deelnemers uitdagen om de wetenschappelijke inzichten te vertalen naar hun eigen organisatie. 'Deelnemers hebben vragen als: "Wanneer heb je impact en hoe meet je dat? Wat weten we van samenwerking met partners op basis van gelijkwaardigheid? Hoe communiceer je met je achterban over samenwerking?" Op basis van discussies met experts en andere praktijkprofessionals krijgen deelnemers meer inzicht in de verschillende perspectieven op complexe kwesties krijgen. Je bent geïnspireerd om met nieuwe inzichten een grotere impact te maken binnen je organisatie. 

Tussen bedrijfsleven en filantropie

De Masterclasses starten op 3 september 2020 en richt zich op mensen die actief zijn in de filantropie zoals vermogensfondsen, bedrijfsfondsen, familiefondsen en charity desks. Ook bestuurders van particuliere initiatieven en maatschappelijke organisaties, carrière-switchers die (relatief) nieuw zijn in de wereld van internationale samenwerking en duurzaamheidsmanagers uit het bedrijfsleven met een belangstelling voor internationale samenwerking zijn van harte welkom. 

Meer informatie?

Lees hier meer over de Masterclasses Internationale Samenwerking.