Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

AMID | 'Stel mensen centraal bij emancipatie in ontwikkelingslanden'

Ontwikkelingsorganisaties moeten gemarginaliseerden, zoals gehandicapten, vrouwen of kinderen, ondersteunen bij hun eigen emancipatie, met een blik die diversiteit herkent, erkent en de kracht van mensen zélf centraal stelt. Dat bepleit dr. Willem Elbers, plaatsvervangend hoofdopleider van AMID, vandaag op de internationale, baanbrekende conferentie 'Pushing boundaries in Advocacy for Inclusion' in het Student Hotel, Den Haag. Hij baseert zijn conclusies op het onderzoeksproject 'Breaking down barriers to inclusion: Towards effective lobby and advocacy for children with a disability', een samenwerking tussen African Studies Centre Leiden en het Lilliane Fonds. Elbers is sinds 2015 hoofdonderzoeker van het project en mede-initiator van de conferentie.

Datum: 29 januari 2020

In zijn betoog richt Elbers zich op drie biases die lokale maatschappelijke organisaties ervaren bij de belangen-behartiging van hun doelgroepen. Ten eerste wordt er volgens hem nog te veel vanuit projecten geredeneerd in plaats van vanuit mensen. Organisaties zouden meer moeten inspelen op bewegingen van doelgroepen die al bestaan, zoals de gehandicaptenbeweging, en deze mensen hun eigen emancipatie laten begeleiden. Ten tweede plaatsen organisaties doelgroepen veelal in 'hokjes', terwijl er juist veel diversiteit binnen die doelgroepen bestaan. De derde bias is de sterke focus van organisaties op politieke ontwikkelingen en de verandering van wetten voor gemarginaliseerden. Die focus gaat voorbij aan het belang van persoonlijke transformatie: gemarginaliseerden zullen pas opkomen voor hun rechten als zij in staat zijn de geïnternaliseerde negatieve ideeën over hun identiteit te veranderen. 

Verbinding tussen praktijk en wetenschap

Met hebt onderzoeksproject, dat onlangs de Impact Challenge Award 2019 ontving, wil Elbers de internationale ontwikkelingssamenwerking innoveren en verbeteren door richting te bieden en wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Ook als mede-initiator van de conferentie slaat Elbers een brug tussen de laatste inzichten en het werkveld van ontwikkelingssamenwerking. De uitverkochte conferentie richt zich op internationale professionals, activisten, beleidsmakers, media als academici en biedt hen de gelegenheid om hun kennis, ervaringen en inzichten over inclusiviteit en belangenbehartiging van gemarginaliseerden met elkaar te delen. De dag wordt geopend door prof. dr. Ton Dietz, voormalig directeur van het Afrika Studie Centrum en emeritus-hoogleraar Ontwikkeling in Afrika aan de Universiteit van Leiden, en prof. dr. Duncan Green, strategisch adviseur bij Oxfam Groot-Brittanie en hoogleraar Internationale Samenwerking aan de London School of Economics.  

Dr. Willem Elbers

Dr Willem ElbersElbers promoveerde in 2012 op Noord-Zuid NGO-samenwerkingsverbanden in Ghana, India en Nicaragua. Het onderzoek van Willem Elbers is interdisciplinair van aard en combineert methoden en inzichten uit de politieke wetenschappen, openbaar bestuur en antropologie. Als plaatsvervangend hoofdopleider van de postacademische opleiding Advanced Master in International Development (AMID) vertaal hij zijn kennis en kunde naar de praktijk van jonge, aanstormende professionals, die werkzaam zijn binnen de wereld van internationale samenwerking.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIET VOOR PUBLICATIE               

Bericht voor de redactie             
Voor inhoudelijke informatie over AMID, interviews of informatie over het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kunt u contact opnemen met communicatiemedewerker Merel van Ommen (m.vanommen@maw.ru.nl).

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen                                                                                                      
Toernooiveld 5                                                                                                               
6525 ED Nijmegen     

Meer informatie over de conferentie 'Pushing boundaries in Advocacy for Inclusion' vindt u hier.                                                                             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen      
Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RadboudCSW) zijn opleiders in Mens & Maatschappij. RadboudCSW biedt professionals uit de sociale wetenschappen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen door praktijk en wetenschap te verbinden. Daarmee leveren we als universiteit een bijdrage aan de voortdurende verbetering van zorg, onderwijs en maatschappij.