Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Nieuws

Plan connectie voor studenten

Wat is Plan Connectie?

Plan Connectie maakt het mogelijk om direct in aansluiting op je masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie, in te stromen in de gz-opleiding.

ECHA wordt per 1 januari 2020 ECHA-RITHA

ECHA, de postacademische opleiding tot Specialist in Gifted Education, krijgt een nieuwe naam en plaatsvervangend hoofdopleider. Per 1 januari 2020 gaat ECHA verder als ECHA-RITHA met Sven Matthijssen, M.Sc als nieuwe plaatsvervangend hoofdopleider.

Twice Exceptional Gifted Students: Myths And Facts About Frustration Of Talent

Professionals in education have a strong need of indications how to meet the needs of twice-exceptional students. Dr. Lianne Hoogeveen, Program Director of ECHA and RITHA and researchers dr. Burger-Veltmeijer, dr. Kroesbergen (Behavioural Science Institute at Radboud University, The Netherlands) and prof. dr.

De Terugblik: Startconferentie KP & diploma-uitreikingen

De rubriek De Terugblik staat stil bij evenementen die de afgelopen maanden door het RadboudCSW zijn georganiseerd. Met dit keer: Startconferentie nieuwe opleidingsgroep klinisch psychologen, tientallen afgestudeerden namen hun diploma in ontvangst.

Startconferentie nieuwe opleidingsgroep klinisch psychologen

Eerste ervaringen met Plan Connectie positief. Praktijkopleiders: ‘Pittig, maar inspirerend’

In 2018 startte het RadboudCSW met een gewaagd experiment. Een selectie van jong zorgtalent mocht, direct in aansluiting op hun masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie, instromen in de gz-opleiding. Praktijkopleidingsinstellingen werden bij het selectieproces betrokken: studenten werden niet (alleen) gekozen om hun hoge cijfers maar vooral omdat zij competenties hebben die noodzakelijk zijn voor het kunnen werken in de praktijk. Zo werd, samen met deze praktijkinstellingen, SPON en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit, ‘Plan Connectie’ gerealiseerd.

Gz-psychologen leggen in Nijmegen eerste beroepseed af

Op 6 februari en 13 februari 2019 legden pas afgestudeerde gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen) voor het eerst aan de Radboud Universiteit een beroepseed af. De beroepseed wordt uitgesproken tijdens een afstudeerceremonie. Artsen en verpleegkundigen kennen al zo’n soort eed of belofte. Psychologen, ook werkzaam in de gezondheidszorg, nog niet. De bedoeling is dat alle opleidingen tot gz-psycholoog in Nederland een beroepseed invoeren. 

Bruggenbouwers met één doel: de best mogelijke zorg

Een dubbelinterview met prof. dr. Ron Scholte (OGZON) en dr. Wiede Vissers (gz) over de kracht van hun opleidingen

 

Nieuw boek van Jan Bransen middelpunt van onderwijsfeestje

De Honigfabriek vormt op woensdagavond 13 februari het decor voor de boekpresentatie van ‘Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs’ van prof. dr. Jan Bransen, hoogleraar ­filosofie aan de Radboud Universiteit. Een passend decor, omdat het Honigcomplex bij uitstek een creatieve proeftuin en pionierplek van leren, werken en leven is. Als het aan Bransen ligt, slaat het Nederlandse onderwijs ook welbewust die weg in.

'De schoolpsycholoog draagt op alle niveaus bij aan een schoolsysteem'

De post-academische Opleiding tot Schoolpsycholoog viert dit jaar haar tweede lustrum. In die tien jaar werden ongeveer 200 schoolpsychologen opgeleid. Als het aan hoofdopleider dr. Helen Bakker en adjunct hoofdopleider drs. Odeth Bloemberg ligt worden dat er de komende jaren nog heel veel meer.

Pages