Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Autismespectrumstoornis gaat bij volwassenen vaak gepaard met persoonlijkheidsproblematiek

De belangstelling voor autismespectrumstoornis (ASS) bij volwassenen groeit, maar er is meer kennis nodig om goede psychodiagnostiek en behandeling te kunnen bieden. Met zijn proefschrift 'Adults with autism spectrum disorder: Diagnostic assessment, personality (pathology), and psychotherapy' draagt Richard Vuijk, docent van de Meet the expert sessie Autismespectrumstoornis bij volwassenen, hier aan bij. Afgelopen 19 mei promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam.

Richard, klinisch psycholoog en oprichter van zijn eigen praktijk AutismeSpectrumNederland, onderzocht onder andere de toepasbaarheid van het Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen. Uit zijn studie blijkt dat met dit instrument een betrouwbare en valide diagnose van ASS bij mannen gesteld kan worden, conform de classificatiecriteria van de DSM-5. Daarnaast kwam naar voren dat ASS bij volwassenen vaak hand in hand gaat met persoonlijkheidsproblematiek. Iets waar behandelaren rekening mee dienen te houden, niet alleen in psychodiagnostisch onderzoek en psychotherapie, maar ook in interactie met de cliënt. Hij wierp vervolgens mede een blik op de behandeling van deze groep cliënten met zowel ASS als persoonlijkheidsstoornis middels schematherapie. Dat bleek effectief. 

 
 
Richard is, voor zover bekend, de eerste die de sociale interactiestijlen (SIS’en) bij mannen met ASS in kaart heeft gebracht. Hij stelde associaties vast tussen atypische SIS’en en persoonlijkheidstrekken en opleidingsniveau.

Over de Meet the expert sessie Autismespectrumstoornis bij volwassenen

Vanuit een actueel theoretisch en praktijkkritisch-casuïstisch perspectief en interactief zet docent Richard Vuijk in zijn Meet the expert sessie het klinisch beeld van de persoonlijkheid en persoonlijkheidsproblematiek bij volwassenen (en voor een deel van kinderen en jeugdigen) met autismespectrumstoornis uiteen. Hij doet dit aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, praktijkvoorbeelden en theorieën over persoonlijkheidsontwikkeling, hechting, empathie en behandelperspectief. De Meet the expert sessie Autismespectrumstoornis bij volwassenen vindt plaats op 2 december van 10:00 tot 17:00 uur, op de campus van de Radboud Universiteit. Meer weten? Klik dan hier!