Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

DDB 100 | 5 redenen om te stemmen op dr. Sara Kinsbergen

Vanaf donderdag 15 april is De Dikke Blauwe weer gestart met de verkiezingen van De Dikke Blauwe 100, de lijst van de 100 meest invloedrijke filantropie influentials van Nederland. Vorig jaar steeg dr. Sara Kinsbergen, hoofdopleider van AMID Young Professional, naar de 44e plek. Dit jaar verdient zij - wat ons betreft - een plek in de top 10! Wil je Sara steunen? Breng dan je stem uit (met korte motivering) via het online stembureau. Let op! De stembus sluit op 1 mei a.s. 

Dr. Sara Kinsbergen

De jury hecht belang aan de gerichtheid op maatschappelijke impact, innovatie en een open source-mentaliteit. Geen tijd om een uitvoerige motivering te bedenken? Wij geven je alvast vijf redenen: 

1. Sara creëert met kennis verandercapaciteit

Met haar onderzoek over particuliere initiatieven is Sara een belangrijke (en een van de weinige) wetenschappers die aandacht besteed aan het terrein van internationale samenwerking in de filantropie sector. Het zijn vaak (piep)kleine initiatieven die, zo blijkt uit het vele onderzoek dat dr. Kinsbergen er vanuit de Radboud Universiteit al heel lang naar doet, het solide fundament vormen onder duurzame internationale samenwerking, want ‘klein’ slaat eerder op de organisatie, dan op de impact. Daarnaast weet ze met haar kennis jong talent te inspireren als hoofdopleider van AMID Young Professional

2. Sara bouwt bruggen

Sara zoekt in haar onderzoek consequent de dialoog met de praktijk en de actualiteit op – al dan niet via social media. Door een brug te slaan haar wetenschappelijke onderzoek en de praktijk, laat ze een relevant, genuanceerd en belangrijk geluid horen dat anders nauwelijks wordt gehoord. Ze was slim en vernieuwend toen ze in de coronacrisis haar onderzoeksbevindingen toepasbaar maakte voor filantropische initiatieven - juist in pandemie-tijd. 

3. Sara maakt beleid

Sinds dit jaar is Sara toegetreden als lid van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking tot de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Dat is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie. 

4. Sara raakt ons in het hart

Een wereld waar we steeds meer van vragen, vraagt om mensen die willen bijdragen. Met haar onderzoek laat Sara zien dat ieder mens een belangrijk verschil kan maken en dat hun initiatieven ertoe doen gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen en zowel regionaal als internationaal van betekenis zijn. Daarmee is zij de ultieme vaandrager van de Radboud Universiteit-campagne ‘Je bent nodig’.

5. Sara is een mediafilantroop 2.0. 

Van een podcast over idealisme tot meewerken aan het BNNVara-programma Dominee of Koopman. En van in gesprek gaan met presentator Patrick Lodiers over de heetste hangijzers binnen ontwikkelingswerk op YouTube tot een toegankelijke ‘talk’ over haar onderzoek voor Universiteit van Nederland. Met haar bijdragen heeft Sara het thema filantropie op de kaart van mediamakers (én op de tijdlijn van haar eigen social medianetwerk) weten te zetten.