Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

De Nijmeegse opleiding tot Schoolpsycholoog bestaat 10 jaar!

In september 2011 startte het RadboudCSW met de opleiding tot Schoolpsycholoog in Nijmegen. Tien jaar later blijkt de schoolpsycholoog alleen nog maar harder nodig in het onderwijs. In een gezonde schoolgemeenschap is er namelijk steeds meer behoefte aan psychologische deskundigheid op academisch niveau, Schoolpsychologen hebben nóg meer handvatten om schoolbrede interventies in te zetten op actuele problematiek, zoals kansenongelijkheid in het onderwijs of de impact van coronamaatregelen op het welzijn van jongeren. 

De opleiding Schoolpsycholoog is de enige postmaster opleiding voor gedragswetenschappers met een onderwijshart. Hoofdopleider dr. Helen Bakker: 'De schoolpsycholoog, die onze opleiding achter de rug heeft, is als een spin in een web. Het is iemand die op alle niveaus bijdraagt aan een schoolsysteem dat werkbaar is voor leerkrachten en dat goed afgestemd is op de diversiteit aan leerlingen waar scholen tegenwoordig mee te maken hebben. Een creatief schaap met vijf poten die een belangrijke schakel is in het bij elkaar brengen van zorg en onderwijs. Een professional die iedere school in huis zou moeten willen hebben.' RadboudCSW is er dan ook trots op dat we de afgelopen tien jaar ons opleidingsaanbod hebben mogen aanvullen met deze belangrijke opleiding.  

Tijdens en na corona

De afgelopen tijd lieten de schoolpsychologen zich in het publieke debat horen over deze kwestie. Vanuit de Corona expertgroep schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) schreef dr. Helen Bakker, samen met Hanneke Visser, een bijdrage waarin wordt gepleit voor een ontwikkelingsgerichte aanpak voor het onderwijs tijdens en na corona. Hierin geven zij een aantal suggesties voor het bevorderen van mentaal welzijn, leervorderingen en samenwerking binnen en buiten het onderwijs. 

Geen gespreid bedje

Volgens coördinator Annemarie Glorie heeft de post master opleiding tot Schoolpsycholoog haar succes niet alleen te danken aan het kwalitatief hoogstaande onderwijsprogramma, waarin zorg en onderwijs gecombineerd worden. Ook de zeer gemotiveerde studenten, droegen de afgelopen jaren hun steentje bij. Annemarie Glorie: 'Deze studenten moeten zich vanaf dag één inspannen om de opleiding uberhaupt te kunnen gaan volgen. Er staat geen gespreid bedje klaar met werkbegeleiders en supervisoren of met subsidies, geen opleidingsfonds, geen duo-lerarenbeurs.'  Ook in dit jubileumjaar is de opleiding in Nijmegen vol: op 30 augustus startten we met achttien cursisten, die een volwaardige opleidingsplaats hebben in het onderwijs en zelf de financiering hebben georganiseerd. We zijn nu al trots op ze!'

Over onze opleiding tot schoolpsycholoog

Het werkterrein van de schoolpsycholoog bevindt zich op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs en alles wat daartussen zit. Binnen dit spectrum krijgt de schoolpsycholoog te maken met verschillende niveaus van vragen, variërend van preventie en signalering tot behandeling en verwijzing.

Meer weten over deze opleiding? Neem een kijkje op onze website