Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

De scholen dicht... | 6 tips voor Schoolpsychologen

De scholen zijn sinds deze week dicht in verband met het coronavirus. Er wordt momenteel hard gewerkt aan onderwijs op afstand. Als schoolpsycholoog kun je je op verschillende manieren buitengewoon nuttig maken. Waar kun je aan denken? Odeth Bloemberg, plaatsvervangend hoofdopleider van de opleiding tot Schoolpsycholoog, geeft 6 tips voor Schoolpsychologen. 

Door: Hanneke Visser, Odeth Bloemberg, Helen Bakker
Datum: 15 maart 2020

1) Draag bij aan de communicatie

Ondersteun in de thema’s die bij communicatie door scholen naar leerlingen en ouders een rol spelen:bereikbaarheid van school, verwachtingen voor de komende periode met betrekking tot lessen, toetsen, stages, ondersteuning en begeleiding.

2) Draag bij aan de (zorg)teamoverleggen

Breng de verschillende groepen leerlingen in kaart en bekijk wat er nodig is voor die groepen:

  • Leerlingen die examen moeten doen.
  • Leerlingen met ouders uit de cruciale beroepsgroepen.
  • Zieke leerlingen (al dan niet het coronavirus).
  • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Leerlingen met overmatige angst voor corona.
  • Leerlingen uit kwetsbare gezinnen.
  • Leerlingen die kwetsbaar zijn doordat ze problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld
  • emotieregulatie, trauma, psychiatrische beelden.

3) Draag bij aan de inrichting van lessen op afstand

Denk mee met leraren: wat is een goede dagindeling, hoeveel tijd kun je verwachten dat leerlingen aan hun schoolwerk bezig zijn, welke doelen stel je, welke verwachtingen heb je, hoe ga je feedback geven, hoe ga je om met verlengde instructie, hoe houd je het ‘groepsgevoel’, hoe houd je contactmet leerlingen, hoe signaleer je problemen, hoe bevorder je onderwijsondersteunend gedrag bij ouders?

4) Geef informatie aan leerlingen en ouders

Informatie geven aan leerlingen en ouders over tijdsbesteding, dagritme, omgaan met angst en onzekerheid, omgaan met social media, omgaan met ‘de hele dag thuis zijn als gezin’.

5) Begeleid op afstand

Begeleiding op afstand geven aan leerlingen (of hun ouders) die dat willen of nodig hebben, denk aan leerlingen die angstig zijn, of het voortzetten van begeleiding die je op school al gaf.

6) Stem af met kernpartners

Stem af met wijkteams, jongerenwerk in de wijk, jeugdhulp, politie en gezondheidszorg. Wat kunnen zij doen en hoe houden we samen zicht op de leerlingen wanneer dat nodig is?

Meer weten?

De volgende websites bieden gedegen en actuele informatie voor Schoolpsychologen:

Postmaster opleiding tot Schoolpsycholoog, RINO Amsterdam / RCSW Nijmegen Hanneke Visser, Odeth Bloemberg, Helen Bakker