Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

De wereld na corona | ‘Juist in crisis blijkt perspectiefwisseling essentieel’

Crises vragen om eenduidigheid – zo lijkt het. Het overwínnen ervan loopt echter vaak via meerdere rivaliserende perspectieven op de crisis. Opleidingen tot psycholoog-specialist moeten daarom niet 'verkokeren' tot een enkele methode of gericht zijn op slechts één werkveld. En die noodzaak blijkt door de coronacrisis nog sterker dan voorheen, stelt prof. dr. Jos Egger, hoofdopleider van de kp-opleiding bij het RadboudCSW.
 
Door: prof. dr. Jos Egger
Beeld: Unsplash; Roy Soetekouw (portret)

 
Bij de specialistenopleiding klinische psychologie van het RadboudCSW worden gzpsychologen opgeleid tot solide, klinische-wetenschappelijk actieve professionals. Het zijn mensen die zich bewust openstellen voor nieuwe inzichten en met initiatief en kennis van zaken verantwoordelijkheid dragen voor diagnostiek en behandeling. Dat is niet niks. Dat vraagt om kracht en moed. Om een bestendige en daadkrachtige persoonlijkheid. Ook – juíst – in tijden van crisis.

Wetenschap en ambacht

Als hoofdopleider is het mijn diepe overtuiging dat het bewuste gebruik van zowel de wetenschap als het ambacht nodig is om het beroep van klinisch psycholoog op een goede manier uit te kunnen oefenen. Natuurlijk is hij of zij, net als bijvoorbeeld de gz-psycholoog, gebonden aan de praktijk van alledag, maar de specialist heeft een belangrijk wapen in handen: een wetenschappelijk gestoelde perspectiefwisseling die in complexe situaties ervoor kan zorgen dat er gefundeerde veranderingsargumenten en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan. Met als doel het op gunstige manier veranderen van het zorgproces en de zorg voor het individu.

Essentiële perspectiefwisselingen

Wetenschappelijke kennis is de beste verzekering voor het oproepen en kunnen hanteren van deze essentiële perspectiefwisselingen. In de opleiding tot klinisch psycholoog leer je dingen te begrijpen, maar tegelijkertijd ook begrijpelijk te maken. Je leert te navigeren tussen enerzijds inhoudelijke en morele uitgangspunten en anderzijds financiëel realisme. Je leert en probeert zowel de context van de academie als de context van de patiëntenpraktijk in jezelf te verenigen. Daarmee krijgt het scientist-practitioner ideaal handen en voeten.

Ten dienste van mens en maatschappij

Door de coronacrisis, en de persoonlijke en personele noden die daaruit in de zorg ontstaan, blijkt nog sterker dan voorheen de noodzaak dat de specialistenopleidingen niet moeten 'verkokeren' tot een enkele methode of gericht zijn op slechts één werkveld. Ze moeten leiden tot actieve en reflectieve ‘leading clinicians’ die in multidisciplinair verband en in de volle breedte van de gezondheidszorg hun specialistisch werk ten dienste van mens en maatschappij kunnen stellen. Ook als deze laatsten sterk bedreigd worden.

Over de auteur

Prof. dr. Jos Egger is hoofdopleider van de opleiding tot Klinisch Psycholoog van het RadboudCSW. Daarnaast is hij hoogleraar Contextuele neuropsychologie bij het Donders Instituut van de Radboud Universiteit, plaatsvervangend hoofdopleider voor de landelijke opleiding tot klinisch neuropsycholoog bij PaON en wetenschappelijk hoofd van de Vincent van Gogh Topklinische centra. In dit gastblog denkt hij, samen met andere hoofdopleiders van het RadboudCSW, mee over de wereld ná de coronacrisis.