Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Grand opening Maria Montessorigebouw op 19 mei a.s.

 

Donderdag 19 mei wordt, een jaar na de officiële opening, ons gebouw feestelijk geopend voor medewerkers en studenten van de Faculteit. Het grasveld voor de fietsenkelder wordt omgetoverd tot het gezellige MariaLand! 

Tussen 16.30 uur en 21.00 uur kun je hier terecht voor prikkelende MariaTalks, DJ’s, side events van de studieverenigingen, foodtrucks en barretjes. Alle medewerkers en studenten van FSW ontvangen een dinerbon en 2 consumptiebonnen.

Programma

  • 16.30 uur Aftelmoment
  • 16.35 uur Maria Talks o.l.v. Johan Karremans*. 
    Prikkelende lezingen van Anna Bosman, Pim Haselager, Jos Egger (hoofdopleider opleiding GZ en KP) en Sara Kinsbergen (hoofdopleider AMID)
  • 17.45 uur Collectief proostmoment
  • 21.00 uur Einde programma

MariaTalks

Maria Montessori (1870-1952) had als doel om kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven. Zij vond deze eigenschappen cruciaal om een snel veranderende samenleving tegemoet te kunnen treden (“Help me het zelf te doen”). De prikkelende Maria Talks laten op aantrekkelijke en toegankelijke wijze de maatschappelijke betrokkenheid en impact van de FSW wetenschapsdisciplines zien. In korte, Engelstalige, inspirerende lezingen van 12-15 minuten geven 4 sprekers voorbeelden uit hun eigen wetenschapsdiscipline over verbinding leggen waardoor we anderen en ons zelf in staat stellen om vooruit te komen.

Over de sprekers

Anna Bosman spreekt over de visie van Maria Montessori op de ontwikkeling van het kind, gerelateerd aan wetenschappelijke inzichten van de 21e eeuw over de verwerving van kennis en het zelfvertrouwen van kinderen. 

Pim Haselager stelt dat AI kan verbinden maar ook verdelen. AI kan zelfredzaamheid bevorderen, maar ook tot isolatie in echokamers leiden. AI draait uiteindelijk om mensen. Fundamenteel wetenschappelijk neemt AI de mens als voorbeeld voor computer modellen. Praktisch toegepast probeert het technologie te ontwikkelen die onze zwaktes kan compenseren, en die ruimte en steun biedt voor zelfontwikkeling en samenwerking. Juist daarom is de gezamenlijke huisvesting met psychologie, pedagogiek en maatschappijwetenschappen zo waardevol: het biedt unieke kansen voor het werken aan een menswaardige AI.

Jos Egger, hoofdopleider van de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Psycholoog van de Radboud Universiteit, stelt de vraag of wij om vooruitgang te boeken niet moreel gehouden zijn om buiten gebaande paden te denken. Hij verbindt fenomenen als Maria-verering, kloostertraditie en Star Wars met het wetenschappelijk onderzoek naar perspectiefname bij psychische stoornissen om te laten zien hoe perspectiefwisselingen mensen in de (geestelijke) gezondheidszorg kan toerusten en verder helpen.

Sara Kinsbergen, hoofdopleider van de Advanced Master in International Development, reflecteert over hoe landen en instellingen, maar ook faculteiten, afdelingen en individuen verschillen kunnen overwinnen en de broodnodige samenwerking kunnen bereiken om de uitdagingen aan te pakken waarmee we als mondiale gemeenschap worden geconfronteerd. Ze vraagt zich af ‘Wat zou Maria doen?’