Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Het onderwijs van de toekomst: hoe staan we ervoor?

Bij het RadboudCSW geloven we dat blended onderwijs, waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen online en offline leren, de toekomst heeft. De afgelopen maanden hebben we vanwege de coronacrisis vooral van de online leeractiviteiten kunnen proeven en hier de nodige veranderingen in gemaakt. 

Toch is het niet de bedoeling dat we deze actuele aanpassingen na de coronacrisis weer schrappen. Sterker nog: we maken graag duurzame veranderingen, die we ook op lange termijn kunnen behouden. Elke dag weer zijn we bezig met het verbeteren van ons onderwijs. Dat doen we samen met onze cursisten. We vroegen ze om de periode van september 2020 tot en met juni 2021 van online en blended onderwijs te evalueren. Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten opgesomd:

1: Een beter beeld 

Cursisten weten steeds beter te benoemen wat zij verwachten van blended onderwijs. Wat zijn de do’s en wat zijn de absolute don’ts, wat moet online en wat echt fysiek? Online liggen er mogelijkheden voor hoorcolleges, vragenuurtjes en groepsafspraken, terwijl cursisten uitwisseling van kennis, verdiepende discussies en rollenspellen, maar ook informeel contact en mogelijkheden tot elkaar leren kennen liever face-to-face doen. Een studieomgeving inspireert en motiveert. 

Digitaal onderwijs vereist een heldere planning met pauzes en goede afstemming van docenten over schermtijd en werklast per cursus, net als vertrouwen in cursisten. Controleer voorbereiding niet en maak dit niet te schools. Aan de andere kant dreigt het gevaar van een monoloog van de docent of juist een onduidelijke structuur. Ook lange colleges met weinig breaks worden als don’t voor online onderwijs genoemd. 

2: Positiever over online

Dat betekent niet dat cursisten niet enthousiast zijn over online. Integendeel, uit de evaluatie bleek dat cursisten positiever staan tegenover (gedeeltelijk) online onderwijs dan vorig jaar. Voornamelijk de flexibiliteit van online leeractiviteiten werd als groot pluspunt genoemd. Zo is er minder reistijd, kunnen cursisten colleges terugkijken wanneer hen dat uitkomt en is het makkelijker om aantekeningen te maken. Ook is het makkelijker te combineren met werk en het gezin. 

3: De wensen voor de toekomst

Wat moet de toekomst in petto hebben voor blended onderwijs? Cursisten zien graag asynchrone voorbereiding met colleges, docu’s, opdrachten en literatuur. Online biedt uitkomsten, maar voor sociale cohesie is fysiek contact toch echt wel nodig. 

Ideeën of suggesties?

Een aantal wijze lessen op het gebied van het onderwijs van de toekomst. Heb jij ideeën of suggesties over hoe ons blended onderwijs eruit moet komen te zien? Die zijn van harte welkom!