Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Hoe verander je met visie, wijsheid én passie?

Leergang Perspectiefwissels in het onderwijs, veranderen met visie, wijsheid en passie! Wat schuilt er achter deze intrigerende titel en waarom is deze nieuwe leergang juist nu in coronatijd zo 'spot on'? Docent Joyce Couprie: 'Door vanuit andere perspectieven te kijken ontdek je opnieuw waar het in je werk echt om draait en kun je beter inspelen op de verschuivende verhoudingen.'

Docent Joyce Couprie, schoolpsycholoog en onderwijsadviseur, vertelt dat het onderwijs het afgelopen jaar wakker is geschud: 'We zijn in het onderwijs gewend aan voortdurende nieuwe wet- en regelgeving, trends en nieuwe vraagstukken. 

Door de coronacrisis zijn echter maatschappelijke verschuivingen in een stroomversnelling gekomen.' De vraag is: hoe richten we ons onderwijs nu in, wat valt te leren van de huidige hectiek en hoe kunnen we ons aanpassen aan de nieuwe situatie?

 

Andere perspectieven

Joyce Couprie: 'Door vanuit andere perspectieven te kijken ontdek je opnieuw waar het in je werk echt om draait en kun je beter inspelen op de verschuivende verhoudingen. Bovendien weten we uit ervaring dat veel professionals na verloop van tijd verweven zijn geraakt met hun organisatie. We doen de dingen omdat we "dat altijd zo doen", maar patronen zijn daarin niet altijd constructief. Het is dus niet makkelijk om vanuit je eigen plek jouw organisatie te veranderen en in te spelen op de steeds sneller veranderende omgevingen van het onderwijs of de  onderwijszorg.'

 

Over Leergang Perspectiefwissels in het onderwijs

De leergang die Couprie samen met Maartje Reitsma verzorgt duurt een jaar en start op 8 april 2021.  Daarin ontwikkel je tools om dergelijke uitdagingen goed onderbouwd aan te pakken. Je leert je interventies te kiezen met wijsheid en passie en daardoor nemen je werkplezier en veranderkracht toe! Wil meer weten klik dan hier.