Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Inauguratie van prof. dr. Lianne Hoogeveen

Op 8 maart 2022, om 16:00u precies, houdt prof. dr. Lianne Hoogeveen haar inauguratiereden als bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counseling of Talent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Haar leeropdracht is een samenwerking met het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen en CBO Talent Development. De inauguratie vindt plaats in de week van de hoogbegaafdheid, die van 5-13 maart 2022 plaatsvindt.

Vanwege de beperkte capaciteit van de Aula kunnen helaas niet alle belangstellenden persoonlijk worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. De rede kan rechtstreeks worden gevolgd via een livestream: www.ru.nl/aula/livestream. Het wordt zeker op prijs gesteld als u de rede online zou bijwonen. 

U kunt zich aanmelden tot 23 februari 2022 via www.ru.nl/hoogeveen

Over Lianne Hoogeveen

Lianne Hoogeveen (1960, Wassenaar) rondde in 1988 haar studie psychologie aan de Radboud Universiteit af. Ze promoveerde in 2008 op een onderzoek naar de sociaal-emotionele effecten van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen, met het accent op versnelling in de schoolloopbaan. Sinds 1991 werkt ze bij CBO Talent Development (tot 2016 deel uitmakend van de Radboud Universiteit) als behandelend GZ-psycholoog, waar ze van 2008 tot 2016 ook afdelingshoofd was. Daar behandelt en adviseert ze kinderen, adolescenten en volwassenen.

Sinds 2008 is Lianne coördinator van de Masterspecialistie ‘Gifted Education’, binnen de studie Pedagogische Wetenschappen & Onderwijswetenschappen. Momenteel is ze tevens een onderzoeker binnen het wetenschappelijk expertisecentrum Radboud Talent in Ontwikkeling (RATiO, sinds 2018 onderdeel van het BSI) en hoofdopleider van Radboud International Training on High Ability (RITHA, sinds 2010). Ze is daarnaast voorzitter van de European Council for High Ability (ECHA).