Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Inauguratie van prof. dr. mr. Elisa van Ee

Professor Elisa van Ee, hoofopleider van de postacademische opleiding tot Psychotherapeut en hoogleraar van de Radboud Universiteit, vanwege de Reinier van Arkel-leerstoel Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief, aanvaardt op woensdag 21 september om 15:45 uur precies haar ambt met het uitspreken van de rede, getiteld: Nieuw Licht. De academische zitting vindt plaats in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Vanwege de beperkte capaciteit van de Aula kunnen helaas niet alle belangstellenden persoonlijk worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. De rede kan rechtstreeks worden gevolgd via een livestream: www.ru.nl/aula/livestream. Het wordt zeker op prijs gesteld als u de rede online zou bijwonen. 

Prof. dr. Elisa van Ee | Hoofdopleider van de postacademische opleiding tot Psychotherapeut | Ontwikkeld door de Radboud Universiteit

Over Elisa van Ee-Blankers

Elisa van Ee (Woerden, 1976) studeerde Ontwikkelingspsychologie (doctoraal, 2002) en Orthopedagogiek  (doctoraal, 2002) en Rechten (master, 2010) aan de Universiteit Leiden. In 2013 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift getiteld ‘A new generation, how refugee trauma affects parenting and child development’. Een onderzoek naar de invloed van traumaklachten van vluchtelingenouders op de ontwikkeling van hun niet-getraumatiseerde jonge kinderen.

Van Ee is momenteel klinisch psycholoog en wetenschappelijk hoofd ‘trauma en herstel’ van het Topklinisch Psychotraumacentrum van Reinier van Arkel. Tevens is zij hoofdopleider Psychotherapie aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Uitgangspunt in haar werk is om daar waar therapeuten behandelverlegenheid ervaren in hun werk met getraumatiseerde gezinnen, nieuwe interventies te ontwikkelen, te evalueren en te implementeren. Voor haar onderzoek ontving ze onder andere subsidiering van ZonMw, Horizon 2020 en de Raad voor Zorg en Onderzoek veteranen.

Opleiding tot Psychotherapeut

De postacademische opleiding tot Psychotherapeut aan het RadboudCSW heeft als missie psychotherapeuten op te leiden waar het psychotherapeutisch handelen centraal staat, maar die zich vakkundig en vertrouwd voelen op alle zeven competentiegebieden. De opleiding daagt de deelnemer om verder te kijken dan de cliënt in zijn of haar behandelkamer en als toekomstige psychotherapeut een bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving en daarmee een verankering van de psychotherapie in de maatschappij. Ontdek meer