Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Is ook de mens een bedreigde soort?

Wij mensen plaatsen onszelf maar al te makkelijk buiten de natuur. Brengen we hierdoor ook ons eigen voortbestaan in gevaar? We moeten werken aan een toekomst waarin we zelf weer een integraal onderdeel van de natuur worden. De fundamentele veranderingen die daarvoor nodig zijn, vragen om actie. Een allesomvattende transitie waarin de wetenschap een cruciale rol speelt.

Kom zelf ook in actie! Ontwikkel je kennis en skills op het gebied van duurzaamheid en vergroot je leiderschap voor een duurzame verandering. Hoe? Kijk op www.jebentnodig.nl voor meer informatie.

Volg een opleiding of cursussen over duurzaamheid

De Radboud Universiteit heeft niet alleen een uitgebreid duurzaam onderwijsaanbod voor studenten. Ook als medewerker of professional kun je evenementen, cursussen, masterclasses en opleidingen over duurzaamheid volgen. Wij bereiden je voor op een duurzame toekomst.