Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

'Je bent nodig' is een oproep om bij te dragen

Bij de Opening van het Academisch Jaar presenteerde de Radboud Universiteit een nieuwe advertentiecampagne, waar het RadboudCSW zich uitstekend in kan vinden. Belangrijkste boodschap: Je bent nodig, want de wereld heeft grote uitdagingen het hoofd te bieden. Om dat te kunnen doen, zijn wetenschappers, studenten en betrokken burgers nodig die een bijdrage willen leveren aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. 

Klimaat, democratie, veiligheid, ongelijkheid: onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De Radboud Universiteit wil een bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, door vragen te stellen en antwoorden te zoeken. Dat is de boodschap van de (tweetalige) strategie van de Radboud Universiteit, die niet voor niets A Significant Impact heet en de start van het nieuwe collegejaar aankondigde.

Nieuwsgierigheid als drijfveer

Een bijdrage leveren aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen – die ambitie formuleert de Radboud Universiteit in haar strategie. Daarvoor is oplossingsgericht onderzoek nodig én onderzoek waarvan de toepassing misschien niet direct zichtbaar is. Nieuwsgierigheid blijft hoe dan ook de belangrijkste drijfveer. 
Daarbij vindt de Radboud Universiteit het belangrijk dat medewerkers en studenten zich vrij voelen om uiteenlopende opvattingen, kennis en perspectieven in te brengen in onderwijs en onderzoek. Waarbij de gedeelde missie is, zo luidt de boodschap in de strategie, dat de Radboud Universiteit een betekenisvolle bijdrage wil leveren aan de maatschappij.

Iedereen is nodig

De campagne Je bent nodig onderstreept die boodschap en spreekt daarbij bovendien mensen buiten de universiteit aan. Want ook burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties zijn nodig voor de toekomst van onze planeet en samenleving. Wie zich daarbij wil aansluiten bij initiatieven of onderzoekers van de Radboud Universiteit, is welkom.

Podcast voor potentiële wereldverbeteraars

In lijn met de campagne van de Radboud Universiteit draait een van de vijf jubileumpodcasts van het RadboudCSW om een betere wereld. In de podcast gaat Anne-Kathrin Schmitz, trainee bij de Advanced Master in International Development (AMID), in gesprek met ontwikkelingssocioloog dr. Sara Kinsbergen over de vraag: 'Hoe word ik een wereldverbeteraar?' Kinsbergen: 'De vraagstukken waar wij voor staan zijn misschien ook wel te groot om als klein groepje mensen aan te pakken. Maar ik geloof in de som der delen. Als we in staat kunnen zijn een tegenbeweging te vormen, tegen het cynisme, tegen de indivualisering. Dan ben ik ervan overtuigd dat we heel ver kunnen komen. Dat we écht verschil kunnen maken.' De podcast van Anne-Kathrin en Sara is hier te beluisteren. 

Betere zichtbaarheid

Wie met de trein reist, de krant leest of naar de bioscoop gaat, kan de campagne Je bent nodig de komende weken tegenkomen op het perron, in de vorm van een advertentie of als bioscoopreclame. In deze eerste fase gaat het er vooral om de algemene boodschap van betrokkenheid en urgentie over te brengen. Daarnaast wordt Je bent nodig ook ingezet om in een krappe arbeidsmarkt de juiste medewerkers te vinden. Een betere zichtbaarheid en duidelijke boodschap kunnen daarbij helpen. 
Vanaf november zal Je bent nodig meer inzoomen op verschillende vakgebieden en concrete voorbeelden die duidelijk maken hoe de Radboud Universiteit bijdraagt aan een betere wereld.

De bioscoopcommercial Je bent nodig is van 5 tot en met 18 september te zien in bioscopen in alle universiteitssteden van Nederland.