Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Je bent nodig | 'Samen streven naar oplossingen die aansluiten op de kracht van álle gezinsleden’

Met nog maar één module te gaan, ziet opleideling Dennis Ros het finishdoek van de opleiding Orthopedagoog-Generalist Zuid- en Oost Nederland (OG ZON) al wapperen (alumni kent deze opleiding nog niet: de eerste lichting startte in 2019.) Ros werkt als orthopedagoog generalist i.o. bij zorginstelling Pluryn.

Dennis RosRos: ‘Vorig jaar bestond mijn doelgroep uit gezinnen en jongeren tot achttien jaar, met een breed palet aan hulpvragen. Denk aan jongeren die willen werken aan een kort lontje of aan excessieve verlegenheid tot aan ouders met een kind waarmee zij vastlopen in de opvoeding. Elk behandelplan draait om die ene, cruciale vraag: hoe ondersteun je jongere én gezin zodanig dat zij het straks zelf kunnen, op een manier die bij hen past? Want wij als hulpverleners komen per definitie tijdelijk over de vloer.’

 

Regisseur van de verbinding

Ros voelt zich als behandelregisseur op zijn plek. ‘Dankzij mijn opleiding weet ik goed wat mij te doen staat: verbinden vanuit overzicht. Preciezer gezegd: verbinden van de jongere en de rest van het gezin; zijn achtergrond verbinden met de situatie nu en met wat in de toekomst mogelijk is; en jongere en gezin verbinden met iedereen om hen heen, van familie en school tot zorg- en hulpverlening. Samen streef je naar oplossingen die aansluiten op de kracht en kwaliteiten van alle leden van het gezin.’

Begin 2020 maakte Ros de (tijdelijke) overstap naar de ouderenzorg. Aan hem zijn mensen op leeftijd toevertrouwd met veelal ernstige lichamelijke beperkingen, vaak rolstoelgebruikers. Ros: ‘Veel van wat ik heb geleerd op mijn vorige leerplek én in mijn opleiding komt ook hier van pas. Weer komt het aan op dat brede blikveld en diezelfde verbindingen.’

Actuele kennis

Ros: ‘In mijn denken en handelen vaar ik consequent op het kompas van de wetenschap. Of het nu gaat over welke behandelingen het effectiefst zijn of om meer zicht te krijgen op traumaverwerking, steeds baseer ik me op de laatste kennisstand. Ook moet ik helemaal bij zijn als het gaat om teamcoaching: hoe smeed je een hecht en effectief team? Wat zijn de allernieuwste werkvormen? En zo verder.’

Verbinden in de praktijk

Nieuwe kennis die in dit beroep niet bepaald op de plank blijft liggen. Ros: ‘Laatst viel mij op dat voor een gezin maatschappelijk werkers, gezinsvoogdij en andere zorgverleners alle afzonderlijk aan behandeldoelen werkten, bij de vader, de moeder en de zoon. Toen heb ik iedereen bij elkaar gebracht en gezegd: wat zijn we nou eigenlijk voor dit gezin aan het doen? Rijdt het ene behandeltraject het andere niet in de wielen? Kunnen we tot een gezamenlijke behandelstrategie en -aanpak komen waar het hele gezin bij gebaat is? Met zorgvuldige communicatie richting elkaar en ook gezinsleden. Met een weloverwogen fasering van wie wanneer behandeld wordt.’

Meenemen, meebewegen

Wat moet een OG nog meer in zijn mars hebben? Ros: ‘Als alliantievormer moet je pragmatisch en empathisch zijn. Wil je resultaten boeken, dan moet je de balans vinden tussen anderen meenemen in jouw verhaal en goed aanvoelen wat er bij hen speelt en leeft. Het besef moet leidend zijn dat jij de wijsheid niet in pacht hebt. Wel geef je regie aan een proces van collectief, voortschrijdend inzicht. Je bent geen generaal die voor de troepen uitholt, maar een generalist die samenwerkt en met mensen meebeweegt.’

Over OG ZON

Hoofdopleider prof. dr. Ron Scholte over de praktijkervaringen van bijna-alumnus Dennis Ros: 'Zijn relaas geeft op heldere wijze de kernpunten van de OG opleiding weer. De OG opleiding vertrekt vanuit het standpunt dat de OG bij uitstek de verbinder is tussen cliënten, hun directe (informele) sociale context, en de meer professionele context. Bij het kunnen verbinden is het cruciaal dat de OG het belang ziet van de alliantie (werkrelatie) tussen professional en alle andere betrokkenen. Daarom wordt in de OG opleiding veel aandacht besteed aan de alliantie, en komt het in veel modules aan bod wat ook duidelijk naar voren komt uit Dennis’ ervaring. Daarnaast staat generalistisch opleiden centraal wat heel mooi terug te zien is bij Dennis: hij is in staat om de kennis en ervaring die hij in een bepaald domein opgedaan heeft, om te zetten naar andere domeinen.'

Competentiegerichte opleiding

RINO Zuid en RadboudCSW bieden deze duale, competentiegerichte opleiding gezamenlijk aan onder de naam Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG ZON). We sloegen als collega-opleiders de handen ineen om een opleiding te bieden die nu hard nodig is. Met een modern generalistisch programma, state-of-art didactische opzet en veel keuzemogelijkheden. De opleiding:

  • is in co-creatie ontworpen met de praktijk: praktijkinstellingen en ervaringsdeskundigen praten mee over het onderwijsprogramma en ontwerp van de opleiding;
  • wordt uitgevoerd in de praktijk in de breedste zin: deelnemers worden uitgedaagd om projecten uit te voeren in de diverse domeinen waar de OG’er werkzaam is;
  • koppelt wetenschap aan de praktijk en leidt op tot scientist practitioners.

Meer informatie over de opleiding vind je hier

Aanmelden opleidingsplaatsen Nijmegen

Als instelling kun je nog opleidingsplaatsen aanvragen voor de opleiding die in 2021 van start gaat. Let op! Deze OG plaatsen komen niet in aanmerking voor een beschikbaarheidsbijdrage.