Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Jos Egger benoemd tot Hoofdopleider Postacademische opleiding tot gz-psycholoog

Prof. dr. Jos Egger is per 1 mei 2021 benoemd tot hoofdopleider van de postacademische opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, onderdeel van het RadboudCSW en Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON). Egger is reeds hoofdopleider van de postacademische opleiding tot Klinisch Psycholoog in Nijmegen.

Datum bericht: 31 mei 2021

Prof. dr. Jos Egger

Prof. dr. Jos Egger volgt daarmee prof. dr. Marc Verbraak op die de afgelopen vijftien jaar de Nijmeegse gz-opleiding heeft geleid. In zijn functie wil Egger anticiperen op belangrijke ontwikkelingen als het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (pAPV), dat vanuit de Landelijke Opleidingsraad van de FGzPt wordt geleid. Soepele aansluiting tussen masteronderwijs, gz-opleiding en eventuele specialisatie vormt daarin een speerpunt. Maar ook het opleiden in grotere samenwerkingsverbanden en het stimuleren van de gz-opleiding en haar specialismen in meerdere sectoren naast de GGz ziet hij als belangrijke aandachtspunten. ‘De algemene en universitaire ziekenhuizen, de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en de revalidatie, het zijn voorbeelden van sectoren die snakken naar versteviging van de psychologische beroepsgroep.’ 

Kritieke opleidingsfase

‘Ik zie de gz-opleiding als een belangrijk scharnierpunt tussen de universitaire vorming in de psychologie en de beroepspraktijk. Het is een kritieke opleidingsfase waarin jonge psychologen, zo mogelijk direct na hun afstuderen, de eerste echte schreden zetten op het gebied van de patiëntenzorg. Het is een voorrecht om daaraan bij te dragen. Ik zie er naar uit om tezamen met Sanne Kriens, Marieke Ten Napel en Robin Stokkers als betrokken plaatsvervangers en met ons topteam van ervaren docenten, opleidingscoördinatoren en -ondersteuners, de gz-opleiding adaptief te ontwikkelen.’

Over Jos Egger

Prof. dr. Jos I.M. Egger is klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, hoogleraar Contextuele Neuropsychologie aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk directeur van de Vincent van Gogh TOPGGz-centra voor Neuropsychiatrie. Zijn aandacht gaat eerst en vooral uit naar het gecombineerde proces van klinisch (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling. Als stichter van het samenwerkingsverband ‘Psychopathologie en Genetica’ richt zijn onderzoek zich primair op de neurocognitieve aspecten van psychiatrische en genetische stoornissen, op sociale cognitie en op de psychometrie. Het postacademisch onderwijs neemt binnen zijn werk een belangrijke plaats in. Naast zijn werkzaamheden als hoofdopleider is hij voorzitter van de landelijke TOPGGz-visitatiecommissie. In de beantwoording van vijf vragen stelt hij zich voor. 

Meer weten? Neem contact op met

·       Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media@ru.nl, 024 361 6000

·       Radboud Centrum Sociale Wetenschappen