Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Nieuws

Sociale netwerkanalyse: Een methode om geweld mee te voorkomen

Criminaliteit ondermijnt de samenleving. Het is daarom belangrijk om criminaliteit te voorkomen, op te sporen én te vervolgen. Lang ging in veel opsporingsonderzoek de aandacht uit naar een individuele verdachte. Vaak werd wel genoteerd wie de vrienden en vijanden waren van zo’n verdachte, maar er werd zelden gekeken naar het hele netwerk van verdachten. Sociale netwerkanalyse heeft hier verandering in gebracht. Deze onderzoeksmethode wordt steeds vaker ingezet om criminele netwerken in kaart te brengen.

Door: Lidwien van de Wijngaert

DDB 100 | 5 reasons to vote for Dr. Sara Kinsbergen

Thursday 12 May, opinion magazine De Dikke Blauwe have started the elections of its ranking list called De Dikke Blauwe 100 (DDB 100) again, the list contains the 100 most prominent philanthropy influentials in the Netherlands. Last year, Dr. Sara Kinsbergen, head program director of AMID Young Professional, rose to 31st place. As far as we are concerned she deserves a place in the top 10 this year! Do you want to support Sara?

Radboud Reflects | Luister naar klinisch psycholoog Paul Verhaeghe over vervreemd zijn

Hoe kun je vervreemd zijn van een ander en van jezelf? Psychoanalyticus Paul Verhaeghe stelt dat iedereen vervreemd is, omdat we van oorsprong geen eigen identiteit bezitten. Elke identiteit die je aanneemt komt van buiten en is je per definitie vreemd. Hoe kom je vanuit deze staat van vervreemding tot je authentieke zelf? En in hoeverre zijn de huidige maatschappelijke discussies over identiteit helpend in een zoektocht naar je eigen identiteit? In zijn lezing voor Radboud Reflects ging hij dieper in op deze vragen.

Autismespectrumstoornis gaat bij volwassenen vaak gepaard met persoonlijkheidsproblematiek

De belangstelling voor autismespectrumstoornis (ASS) bij volwassenen groeit, maar er is meer kennis nodig om goede psychodiagnostiek en behandeling te kunnen bieden. Met zijn proefschrift 'Adults with autism spectrum disorder: Diagnostic assessment, personality (pathology), and psychotherapy' draagt Richard Vuijk, docent van de Meet the expert sessie Autismespectrumstoornis bij volwassenen, hier aan bij. Afgelopen 19 mei promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam.

Nijmeegse Klinisch Psycholoog viert volwassenheid: maak kans op 5x 'limited Edition' KPMagazine!

Afgelopen donderdag 2 juni vierden het SPON en RadboudCSW de 21e verjaardag van de Nijmeegse specialisatie tot Klinisch Psycholoog. Voor wie er niet bij kon zijn: een feestelijke terugblik op een zonnige dag! 

Beeld: Sophie Theunissen

Hoofdopleider Angelique Peters spreker op IMPACT congres

Hoe maken we samen impact in de zorg? Wat is de impact van zorg op cliënten? Deze vragen en meer staan centraal tijdens het IMPACT congres op 23 juni in het Van Abbemuseum te Eindhoven. Ook hoofdopleider van de opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid en Oost-Nederland (OG-ZON) Angelique Peters is aanwezig als spreker.

Veerle schreef een boek over passend onderwijs: 'Alles ging veel te makkelijk'

Naar school gaan? Dat was voor Veerle Evers (2010) niks aan. Te makkelijk, te weinig variatie, geen plezier. Hoe anders is dat nu ze op een school zit waar meer aandacht is voor begaafdheid. Haar ervaringen bundelde ze samen met orthopedagoog Chantal Berens in een boek. Ze koppelde daar zelfs de wetenschappelijke inzichten van Anouke Bakx, bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit aan.

Een studententijd zonder eind? Jan Bransen onderzoekt een leven lang ontwikkelen

Wat houdt een leven lang ontwikkelen precies in? Wanneer zijn we uitgeleerd? En wanneer begint en eindigt je studententijd? Doet dat het eigenlijk wel? In aflevering 1 van zijn podcast 'Leven en Leren' onderzoekt prof. dr. Jan Bransen, huisfilosoof van het RadboudCSW en academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre, samen met diverse mensen die verbonden zijn aan de Radboud Universiteit deze vragen.

AMID start met SDGs in Higher Education voor medewerkers van FSW

De Faculteit der Sociale Wetenschappen voelt de noodzaak om duurzaamheid als belangrijk thema te integreren in haar onderwijs. Niet gek, gezien de missie van de Radboud Universiteit om bij te dragen aan een gezonde en vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. De faculteit zet nu een stap in de goede richting, met de start van het nieuwe traject 'SDGs in Higher Education' voor medewerkers van FSW. De track wordt gedoceerd door dr. Sara Kinsbergen, docent en hoofdopleider van AMID.

'Education helped me in defining my role as a change agent'

The Faculty of Social Sciences feels the urge to encourage sustainability as an important theme within her education. Namely, contributing to a healthy and free world with equal opportunities for all is the mission of the Radboud University. The Faculty now brings that ambition to life, with the start of the new SDGs in Higher Education track for the staff of the FSS. The track is led by dr. Sara Kinsbergen, teacher and programme director of AMID. 

Pages

Subscribe to Nieuws