Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

KP Lustrum | Paul van der Heijden 'Mijn carrière hangt van kleine kantelpunten aan elkaar'

Dit academisch jaar vieren we het 21-jarig bestaan van onze opleiding tot Klinisch Psycholoog. De inmiddels volwassen opleiding kende de afgelopen jaren obstakels, slingerwegen en kruispunten die bedwongen moesten worden. Om het lustrum te vieren delen huidige cursisten, alumni, (oud-)docenten en (oud-)praktijkopleiders het hele jaar hun persoonlijke kantelpunten. Plaatsvervangd hoofdopleiders Paul van der Heijden en Barbara Gutteling trappen af. Ook betrokken bij de Nijmeegse kp-opleiding? Deel je verhaal en meld je aan voor de reünie en het lustrumfeest in het voorjaar van 2022! 

Kp-alumnus? Update hier jouw persoonlijke gegevens, dan houden we je op de hoogte van de reünie en het lustrumsymposium!

Deel jouw verhaal in de besloten LinkedIn-groep

Een Klinisch Psycholoog is iemand met initiatief en kennis van zaken die verantwoordelijkheid draagt voor de diagnostiek en de behandeling van patiënten met ernstige, complexe en/of chronische aandoeningen, ook als er daarvoor geen bekende oplossingen voor bestaan. Dat vraagt om kracht en moed, om een bestendig en daadkrachtig karakter. Om rijping. De ontwikkeling tot specialist en die van de persoon van de klinisch psycholoog gaan hand in hand. Het gaat binnen onze opleiding dus niet alleen over loopbaan, maar ook over levensloop. 

In beide woorden zit het woord ‘lopen’: om jezelf te ontwikkelen – om volwassen te worden – heb je een weg te belopen, heb je stappen te zetten in elke fase van je leven. En dat geregeld zonder wegwijsbordjes of gebaande paden. In de manier waarop hij of zij obstakels, slingerwegen en kruispunten op dat levenspad tegemoet treedt, ontdekken we uit welk hout de klinisch psycholoog is gesneden.

Levensloopperspectief

De opleiding tot Klinisch Psycholoog in Nijmegen kende de afgelopen 21 jaar ook obstakels, slingerwegen en kruispunten die bedwongen moesten worden. Uiteindelijk resulteerde dat in een opleiding die wordt gekenmerkt door de integratie van wetenschappelijke kennis, klinisch leiderschap, persoonlijk vakmanschap en het levensloopperspectief. De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog kent tegenwoordig twee differentiaties: Kinderen & Jeugd (K&J) en Volwassenen & Ouderen (V&O).

Een leven lang leren

Maar ook de mensen achter de opleiding – de docenten, praktijkopleiders, cursisten – maakten, net als hun cliënten, cruciale perspectiefwisselingen, carrièreswitches, mijlpalen, nieuwe (wetenschappelijke) inzichten of inspirerende ontmoetingen mee. Zo wordt het verhaal van de klinisch psycholoog tot in het oneindige voortgestuwd.  

Verhalen roepen emoties op, verlevendigen ons beeld van mensen en situaties en ze kunnen ons zelfs de weg wijzen. Met het 21-jarig bestaan van de postacademische opleiding tot klinisch psycholoog vieren we onze volwassenheid met de herdefiniëring van ons levensverhaal. We kijken achteruit, naar binnen én vooruit. Om zo gezamenlijk de rode draad, hoofdpersonen, thema’s, hoogte- en dieptepunten van het verhaal van de klinisch psycholoog te ontdekken.  

Het persoonlijke kantelpunt van Paul van der Heijden

'Als praktijkopleider bij Reinier van Arkel begeleid ik opleidelingen die vaak al vroeg bezig zijn met het plannen van hun carrière. Het grappige is dat ik dit zelf nooit zo heb gedaan. De mijne staat vooral in het teken van nieuwe dingen ontdekken, continu proberen en dingen doen die niet van me werden verwacht. Het hangt min of meer van toevalligheden en kleine kantelpunten aan elkaar.

Zo is psychologie studeren al een eerste kantelpunt in mijn carrière te noemen. Van huis uit werd verwacht dat als je goed kon leren je iets technisch zou doen, of geneeskunde. Als dat niet lukte, dan kon je misschien advocaat worden, maar psycholoog!? Het is deels uit tegendraadsheid dat ik psychologie ben gaan studeren. Na negen jaar niet al te druk met mijn studie te zijn geweest, ben ik aan het einde drie maanden naar de VS gegaan voor een onderzoeksstage. Nog iets wat ik niet van huis uit heb meegekregen, maar wel heb geprobeerd. Het bleek een succes: ik ging daar voor het eerst echt aan de slag, schreef in drie maanden twee papers en ontdekte mijn passie voor onderzoek. Vanaf toen is eigenlijk het balletje gaan rollen en heb ik allerlei kansen aangepakt die op mijn pad kwamen, onder begeleiding van goede mentoren. Natuurlijk ging dat soms ook gepaard met mislukkingen.

Dat proberen is iets wat ik de jongeren die ik therapie geef en ook de opleidelingen graag mee wil geven. Dingen mislukken ook, en dat mag. Dat past ook bij ons vak. Verzamel een aantal goede mensen om je heen waar je van kunt leren, waar je vertrouwen in hebt en doe iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan of wat je niet goed kan. Lukt het niet, dan heb je in ieder geval een poging gedaan.'

Het persoonlijke kantelpunt van Barbara Gutteling

'Mijn interesse in de ontwikkeling van mensen is al van jongs af aan aanwezig. Daar waar ik vroeger nogal eens werd aangesproken op mijn “overmatige” nieuwsgierigheid, komt deze eigenschap mij in mijn huidige werk buitengewoon goed van pas.

Tijdens de beginperiodes in mijn ontwikkeling tot onderzoeker, psychotherapeut, diagnosticus en manager in de zorg probeerde ik telkens, als een spons, alle informatie die ik aangereikt kreeg op te zuigen. De overtuiging alles te moeten leren, daarna te weten en dan ook effectief in te zetten om een juiste koers te varen, heeft lange tijd gefloreerd. Voor mij kwam daar langzaamaan een verandering in tijdens mijn opleiding tot klinisch psycholoog. Het willen snappen, hypotheses toetsen en kennis opdoen telkens weer, is nooit veranderd. Wat wel is veranderd, is dat mijn vertrouwen gegroeid is. 

De omslag is gekomen doordat ik vertrouwen kreeg van docenten, supervisoren, werkbegeleiders, collega’s en patiënten. Van hen leerde ik te durven vertrouwen op de opgedane kennis en leerde ik niet alleen inhoudelijk nieuwsgierig te zijn en luisteren, maar ook aandacht te hebben voor hoe het contact tussen de ander en mij is. Onderbuikgevoelens opmerken en vertrouwen op een innerlijk kompas zonder blind te varen hebben mij geholpen om in mijn dagelijkse werk daadwerkelijk te luisteren en meer effectief nieuwsgierig te zijn. En daar vaar ik vaak wel bij.'

Vier met ons mee! 

Al 21 jaar leidt de Postacademische Opleiding tot Klinisch Psycholoog mensen op tot solide, wetenschappelijk actieve professionals, die ontvankelijk zijn voor nieuwe inzichten. In het voorjaar van 2022 vieren huidige cursisten, alumni, (oud-) docenten en (oud-)praktijkopleiders met elkaar het lustrum van de opleiding. In de aanloop van dit feest delen we de grappigste anekdotes, de mooiste herinneringen en de meest inspirerende reflecties op het vak in de besloten LinkedIn-groep voor huidige kp-cursisten en kp-alumni.