Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Leven lang ontwikkelen met 10% korting

ENGLISH FOLLOWS DUTCH

Om je als oud-student of als medewerker van de Radboud Universiteit te blijven stimuleren bij je ontwikkeling, krijg je per 1 januari 2023 10% korting op de bij- en nascholing van de Radboud Universiteit die opgenomen staat in de portal van Radboud Academy. Er zit geen maximum bedrag aan de korting en je mag meerdere keren per jaar gebruik maken van de kortingsregeling. De korting is echter niet geldig in combinatie met andere kortingsregelingen of financiële voordelen. Bachelors, (post- en deeltijd)masters, beroepsopleidingen, big-opleidingen en maatwerktrajecten zijn uitgesloten.

Inspirerend leernetwerk

De Radboud Universiteit is steeds meer een ontmoetingsplek waar mensen zich samen verder kunnen ontwikkelen. Ook na het behalen van je diploma. Ook als je geen student meer bent, maar werkzaam bent aan deze brede universiteit. Met jaarlijks gemiddeld 750 cursussen, trainingen en lezingen in diverse vakgebieden – met Radboud Academy als overkoepelend centrum – bieden we waardegedreven programma’s voor kritische professionals en enthousiaste leergierigen. Of je nu extra kennis wilt opdoen, praktische vaardigheden wilt bijspijkeren, je blik wilt verruimen of nieuwe inzichten wilt verwerven in een inspirerend leernetwerk. Blijf van betekenis in deze snel veranderende samenleving!

Keep learning, stay curious.

------------------

10% discount on lifelong learning 

As a former student of Radboud University and as an employee of Radboud University you will receive a 10% discount on Radboud University’s education programmes and courses in Radboud Academy’s portal from 1 January 2023 to encourage you in your development. There is no maximum cap on the discount, and you can use the discount multiple times throughout the year. However, the discount is not valid if it is combined with other discount schemes or financial benefits. Bachelor’s, (post-, advanced and part time) Master’s, vocational training programmes, BIG programmes and tailor-made courses are also excluded.

Inspiring learning network

Radboud University is increasingly becoming a meeting place where people can develop themselves together. Even after you have graduated. Even if you are not a student anymore, but work at this university. With around 750 programmes, courses and lectures in a wide range of fields every year and with Radboud Academy acting as the umbrella organisation, we offer value-focused programmes for critical professionals and enthusiastic learners. Whether you want to learn more, brush up on practical skills, widen your horizons or gain new insights into an inspiring learning network. Stay up to date in a quickly changing world!

Keep learning, stay curious.