Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Nieuw digitaal visitatieprotocol voor BIG-opleidingen

Om de kwaliteit, efficiency en uniformiteit van digitale visitaties te borgen, werken de opleidingsinstellingen die zijn aangesloten bij vLOGO achter de schermen aan een nieuw digitaal visitatieprotocol. Inmiddels zijn we zover dat we voor de zomer een demoversie kunnen laten zien aan enkele P-Opleiders/praktijkopleiders. Het streven is om dit protocol en de applicatie in 2022 breed geïmplementeerd te hebben.

Toetsenbord

Namens de Commissie Registratie en Toezicht zijn de hoofdopleiders van de BIG-opleidingen verantwoordelijk voor de uitvoering van erkenningsvisitaties en periodieke visitaties van praktijkopleidingsinstellingen. Basis voor de digitale vragenlijsten vormen de Besluiten GZ, PT, KP en KNP van de FGzPt en het Kwaliteits- en Erkenningskader (KEK) van vLOGO.

De feedback van deze opleiders op de demoversie zal worden verwerkt, zodat we in het najaar met enkele praktijkopleidingsinstellingen een volledige test kunnen uitvoeren met het nieuwe digitale visitatieprotocol. Tevens zal het najaar worden benut om het nieuwe werkproces verder uit te werken en de applicatie te vullen met alle voor de visitatie relevante data van de praktijkopleidingsinstellingen waarmee wij als opleidingsinstellingen samenwerken.

Vanaf 2022 zal de uitvoering van alle erkennings- en praktijkvisitaties van de praktijkopleidingsinstellingen die samenwerken met opleidingsinstellingen PPO, RCSW, RINO Amsterdam, RINO Groep en RINO Zuid door het nieuwe digitale visitatieprotocol worden gefacilieerd. Hierdoor verwachten wij zowel voor de praktijkopleidingsinstellingen als de opleidingsinstellingen een belangrijke kwaliteits- en efficiency slag te slaan.