Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Nijmeegse KP-opleiding: 21 jaar voeding vanuit werkveld en wetenschap

De opleiding tot Klinisch Psycholoog van het SPON in samenwerking met RadboudCSW is de oudste in haar soort in Nederland. Vanaf het allereerste begin in het Spinozagebouw is er een fascinerende reis afgelegd, samen met de opleidelingen, docenten, praktijkopleiders en universitaire en werkveldpartners. Nu is het tijd voor de lustrumviering, welbewust na 21 jaar, het jaar van de volwassenwording. Als passend eerbetoon aan een opleiding die het levensloopperspectief omarmt. Even passend is het om terug en vooruit te blikken met de drie hoofdopleiders van toen en nu. Wat waren de voornaamste trends en kantelpunten? Wat zien zij als de kracht en waarde van de opleiding? En wat wensen ze de KP-opleiding van morgen toe?

Door: Hans Wanningen
Fotografie: Duncan de Fey

KP opleiding, 21 jaar hoofdopleiders | Ontwikkeld door de Radboud Universiteit

Heden en verleden van de KP-opleiding treffen elkaar deze zonnige vrijdag in het nieuwe onderkomen, het Maria Montessori-gebouw. Prof. dr. Jos Egger, de huidige hoofdopleider KP, begroet allerhartelijkst zijn voorganger, prof. dr. Ger Keijsers, en de eerste hoofdopleider, prof. dr. Cees van der Staak. Eerst neemt de fotograaf hen nog kort mee voor een fotosessie buiten – onder meer bij het Spinozagebouw, waar het in 1991 allemaal begon. Eenmaal terug aan tafel raken de drie mannen direct verwikkeld in een enthousiast gesprek over de KP-opleiding. 

Waarin zit ‘m de kracht van de Nijmeegse KP-opleiding?

Jos Egger: 'Een troef van de Nijmeegse opleiding is de intrinsieke koppeling tussen werkveld en wetenschap. Onze ambitie is mensen op te leiden tot scientist-practitioners. Naar ons idee slagen we hierin aardig. Treffend voorbeeld vind ik hoe de deskundige en ervaren praktijkopleiders en het docententeam hun kennis en kunde inbrengen in onze diverse bijeenkomsten. Ook delen zij hun ideeën over welke elementen bepalend zijn voor de ontwikkeling tot klinisch psycholoog. Sommige praktijkopleiders zijn daarom al tijdens de master- en GZ-fase betrokken. Van onze kant vullen wij de rugzak van onze scientist-practitioners graag tot aan de rand met state-of-the-art wetenschappelijke kennis en vaardigheden.

De Nijmeegse opleiding slaat zo de vensters wijd open om het vak naar eigen voorkeur en sterktes uit te oefenen. De een wil zich toeleggen op diagnostiek en patiëntgebonden onderzoek. De ander maakt liever werk van psychotherapeutische vaardigheden, begeleiding en coaching. Een derde kiest ervoor de weg naar een meer bestuurlijke beroepsinvulling te bewandelen. Allemaal zijn ze bij ons aan het juiste adres. Het patiëntbelang staat steeds voorop en wetenschappelijk bewustzijn.'

"Het patiëntbelang staat steeds voorop en wetenschappelijk bewustzijn 

en praktisch handelen zijn daarbij in evenwicht."

Ger Keijsers: 'Het ideaal is om vakinhoudelijke experts op te leiden die makkelijk van perspectief wisselen en met even groot gemak perspectieven combineren. Wendbare professionals dus. Experts die evengoed kaas hebben gegeten van de organisatorische kant. Die bij elke patiënt opnieuw ervoor zorgdragen dat deze op de juiste plaats in de zorg terecht komt.'

Wat is jullie toekomstdroom voor de opleiding en voor klinisch psychologen?

Ger Keijsers: 'Psychologen, juist ook klinisch psychologen, hebben in sommige sectoren nog hun plek in te nemen. Denk aan de ziekenhuizen of de verpleging. Toen mijn vader langere tijd met dementie in een verpleeghuis zat, was er geen psycholoog te bekennen.'

Jos Egger: 'Ja, en naast de ziekenhuizen en de ouderenzorg ook de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de forensische zorg, de revalidatie…, sectoren te over waar klinisch psychologen belangrijk werk te verzetten hebben.'

Ger Keijsers: 'Je wilt geen specialist in eetstoornissen die al jaren klachten over het hoofd ziet, omdat hij of zij alleen door die bril kijkt. Nodig zijn wendbare experts die over alle velden heen kijken, zoals de klinisch psychologen. Maar ook die moeten hun kennis telkens tegen het licht houden. Durf te leren, blijf onderzoeken. Voel je aannames en aanpakken aan de tand, voel jezelf aan de tand.'

"Toen mijn vader langere tijd met dementie in een verpleeghuis zat,

was er geen psycholoog te bekennen."

Cees van der Staak: 'En ook dat pleit weer voor verbinding met de praktijkinstellingen en met andere wetenschappelijke disciplines. Om de werkelijkheid goed te begrijpen, moet je raad weten met alle perspectieven. Dit vergt sterke verbeeldingskracht.​ Die gun ik zowel de klinisch psycholoog als zijn opleiders.'

Jos Egger: 'Verbeeldingskracht, bravo! In het wapen van Harvard zie je drie boekwerken. Twee boeken liggen opengeslagen, het derde ligt op zijn buik. Het doet een appèl, zo is wel geduid, om iets altijd van alle kanten te bezien. Om oog te houden voor wat je nog niet weet. Wat ik de klinisch psycholoog en diens opleiding nog het meest toewens, is niet aflatende verwondering.'

Prof. dr. Jos Egger, huidige hoofdopleider KP
Prof. dr. Ger Keijsers, vorige hoofdopleider KP, nu hoofopleider KP bij RINO Zuid
Prof. dr. Cees van der Staak, eerste hoofdopleider KP

Dit is een selectie uit het gehele interview dat in het KP Lustrummagazine zal verschijnen. Het KP Lustrummagazine wordt gepresenteerd én uitgereikt aan de aanwezigen tijdens het lustrumsymposium en de feestelijke reunie op 2 juni 2022.  

Alumnus of (oud-)docent? Op 2 juni vieren we ons lustrum! 

Al 21 jaar leidt de Postacademische Opleiding tot Klinisch Psycholoog mensen op tot solide, wetenschappelijk actieve professionals, die ontvankelijk zijn voor nieuwe inzichten. Op 2 juni 2022 vieren huidige cursisten, alumni, (oud-) docenten en (oud-)praktijkopleiders met elkaar het lustrum van de opleiding. In de aanloop van dit feest delen we de grappigste anekdotes, de mooiste herinneringen en de meest inspirerende reflecties op het vak in de besloten LinkedIn-groep voor huidige kp-cursisten en kp-alumni.