Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Oratie Elisa van Ee: 'Geef naasten centrale rol in behandeling trauma'

Slachtoffers van traumatische ervaringen zijn gebaat bij steun van naasten en de bredere gemeenschap. Hoe kan die sociale steun vorm krijgen? En welke rol speelt de sociale context van het slachtoffer in het herstel? Deze en andere vragen stonden centraal in de oratie van hoogleraar psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief Elisa van Ee, op woensdag 21 september.

Elisa van Ee pleitte voor een andere kijk op zorg voor slachtoffers van traumatische ervaringen in haar oratie getiteld ‘Nieuw licht’. In het herstel na traumatische ervaringen moet een centrale rol zijn weggelegd voor sociale steun van naasten. Van Ee benadrukt dat het goed is wanneer hulpverleners een behandeling afstemmen op de sociale context van de persoon die zij behandelen. 

Een getraumatiseerde kan veel baat hebben bij sociale steun, wanneer die steun is afgestemd op hoe diegene zich door de tijd heen verhoudt tot anderen. Mensen met trauma’s ervaren de wereld vaak als een gevaarlijke plek. Positieve interacties met naasten kunnen die angst verminderen en bijdragen aan een goed herstel na trauma.

Van Ee kijkt naar hoe individuele, gezins- en maatschappelijke factoren zich verhouden tot traumatische ervaringen en de eventuele ontwikkeling van posttraumatische klachten. Of iemand een post-traumatische stoornis (PTSS) ontwikkelt, hangt namelijk ook af van de sociale steun die die persoon al krijgt van zijn of haar omgeving. De manier waarop iemand gebruik kan maken van sociale steun hangt weer af van de eerdere ervaringen met relaties die een persoon in zijn of haar ontwikkeling heeft opgedaan.

Oekraïense kinderen met trauma

Van Ee kijkt naar hoe individuele, gezins- en maatschappelijke factoren zich verhouden tot traumatische ervaringen en de eventuele ontwikkeling van posttraumatische klachten. Of iemand een post-traumatische stoornis (PTSS) ontwikkelt, hangt namelijk ook af van de sociale steun die die persoon al krijgt van zijn of haar omgeving. De manier waarop iemand gebruik kan maken van sociale steun hangt weer af van de eerdere ervaringen met relaties die een persoon in zijn of haar ontwikkeling heeft opgedaan.

De gehele oratie van Elisa van Ee is hieronder te bekijken: 

Leerstoel Reinier van Arkel

In mei 2021 werd Elisa van Ee benoemd tot hoogleraar psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief aan de faculteit der sociale wetenschappen van de Radboud Universiteit. De bijzondere leerstoel werd mogelijk gemaakt door Reinier van Arkel, aanbieder van psychische en psychiatrische hulpverlening. Bij die organisatie werkt Van Ee als klinisch psycholoog en wetenschappelijk hoofd ‘trauma en herstel’ van het Topklinisch Psychotraumacentrum Zuid Nederland.

Over Elisa van Ee-Blankers

Elisa van Ee (Woerden, 1976) studeerde Ontwikkelingspsychologie (doctoraal, 2002) en Orthopedagogiek  (doctoraal, 2002) en Rechten (master, 2010) aan de Universiteit Leiden. In 2013 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift getiteld ‘A new generation, how refugee trauma affects parenting and child development’. Een onderzoek naar de invloed van traumaklachten van vluchtelingenouders op de ontwikkeling van hun niet-getraumatiseerde jonge kinderen.

Van Ee is momenteel klinisch psycholoog en wetenschappelijk hoofd ‘trauma en herstel’ van het Topklinisch Psychotraumacentrum van Reinier van Arkel. Tevens is zij hoofdopleider Psychotherapie aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Uitgangspunt in haar werk is om daar waar therapeuten behandelverlegenheid ervaren in hun werk met getraumatiseerde gezinnen, nieuwe interventies te ontwikkelen, te evalueren en te implementeren. Voor haar onderzoek ontving ze onder andere subsidiering van ZonMw, Horizon 2020 en de Raad voor Zorg en Onderzoek veteranen.

Opleiding tot Psychotherapeut

De postacademische opleiding tot Psychotherapeut aan het RadboudCSW heeft als missie psychotherapeuten op te leiden waar het psychotherapeutisch handelen centraal staat, maar die zich vakkundig en vertrouwd voelen op alle zeven competentiegebieden. De opleiding daagt de deelnemer om verder te kijken dan de cliënt in zijn of haar behandelkamer en als toekomstige psychotherapeut een bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving en daarmee een verankering van de psychotherapie in de maatschappij. Ontdek meer