Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Paul van der Heijden benoemd tot hoogleraar Multidimensionele psychodiagnostiek

Paul van der Heijden, waarnemend hoofdopleider en hoofddocent diagnostiek voor de opleiding tot klinisch psycholoog van de Stichting Postdoctorale Opleidingen Nijmegen en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, is op 1 maart 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar Multidimensionele psychodiagnostiek gedurende de levensloop aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het gaat om een leeropdracht ingesteld op voordracht van Reinier van Arkel, instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de regio Den Bosch. 

Prof. dr. Paul van der Heijden | Radboud Universiteit

Paul van der Heijden is als wetenschappelijk onderzoeker geïnteresseerd in vraagstukken rond de diagnostische besluitvorming in de ggz en de psychologische diagnostiek van cognitieve functies, persoonlijkheid en psychopathologie. Ook verricht hij onderzoek naar de vroegtijdige erkenning van persoonlijkheidsproblematiek.

'Startpunt van ieder hulpverleningstraject binnen de geestelijke gezondheidszorg is een beoordeling van sterke kanten en psychische klachten, hoe klachten zijn ontstaan en wat een passend hulpaanbod is. Maar hoe handel je als zorgprofessional in de ggz als er geen ‘gouden standaard’ is? We weten immers niet precies wat een psychische stoornis is en evenmin wat psychische gezondheid precies betekent. Hoe kom je dan toch tot een zorgvuldige diagnose of beoordeling van de mate van herstel?', aldus Van der Heijden. 

Vanuit de bijzondere leeropdracht wordt onderzoek gedaan naar een wetenschappelijk verantwoord alternatief voor de traditionele diagnoses in de ggz. Dit alternatief is bij voorkeur minder stigmatiserend, persoonlijk en gericht op herstel. Binnen de leeropdracht wordt een nieuwe wijze van diagnostiek en indicatiestelling ontwikkeld die zorgprofessionals kunnen gebruiken bij het in kaart brengen van de unieke eigenschappen en context van iedere cliënt. Ook wordt bekeken hoe herstel van symptomen, persoonlijk en maatschappelijk functioneren in kaart kan worden gebracht in verschillende fasen van de levensloop. 

Over Paul van der Heijden

Paul van der Heijden (Eindhoven, 1975) studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2013 met zijn proefschrift naar de betrouwbaarheid en validiteit van een psychologische test die in de geestelijke gezondheidszorg veelvuldig wordt gebruikt voor het diagnosticeren van cliënten met psychische problemen. Van der Heijden is werkzaam als klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker bij het centrum voor adolescenten psychiatrie, onderdeel van de Reinier van Arkel groep. Sinds 2017 is hij bij Reinier van Arkel verantwoordelijk voor de praktijkopleiding van de psychologische vervolgopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog specialist.
Daarnaast is hij hoofddocent diagnostiek en waarnemend hoofdopleider voor de opleiding tot klinisch psycholoog specialist van de Stichting Postdoctorale Opleidingen Nijmegen en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

  • Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 361 6000, media@ru.nl,
  • Faculteit der Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit

Over de opleiding tot Klinisch psycholoog

De specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog van de Radboud Universiteit wordt gekenmerkt door de integratie van wetenschappelijke kennis, klinisch leiderschap en persoonlijk vakmanschap. De klinisch psycholoog voelt zich thuis in veeleisende behandelomgevingen en is in staat om in behandelteams de lijnen uit te zetten. Elke klinisch psycholoog die de opleiding aan de Radboud Universiteit succesvol afrondt, is tevens volledig opgeleid als psychotherapeut met kennis van aanvullende behandeltechnieken en -strategieën. Om de verschillende aspecten van het beroep op een daadkrachtige manier in de praktijk te brengen heeft de klinisch psycholoog daarbij veelal een leidende rol in de organisatie van de patiëntenzorg en in de verbinding met haar medewerkers. In de opleiding is er om deze reden veel aandacht voor management en klinisch leiderschap. Ontdek meer op www.rcsw.nl/kp