Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Persbericht | RadboudCSW lanceert nieuwe masterclass 'Preventief het COVID-19 virus te lijf'

Op 17 december a.s. organiseren prof. dr. Bert Steenbergen en dr. Hidde Bekhuis in samenwerking met het RadboudCSW een interactieve live-sessie over de noodzaak van een gezonde, actieve leefstijl in de strijd tegen corona. Doel is om vanuit een domeinoverstijgende blik naar de huidige pandemie te kijken en zo helderheid te krijgen over een integrale, preventieve aanpak om virussen toekomstgericht te lijf te gaan. De masterclass 'Preventief het COVID-19 virus te lijf' wordt ingeleid door een gratis online hoorcollege. 

Datum: 16-11-2020

Aanleiding voor de masterclass is de monodisciplinaire blik op de wereldwijde COVID-19 pandemie, die veelvuldig in de media aan bod komt. Zo verschijnt er in menig discussieprogramma op tv hoofdzakelijk virologen en medici als expert aan tafel. 'Waar is de interdisciplinaire benadering tijdens de pandemie? Waarom richten de media en het OMT zich enkel op curatie en wordt weinig aandacht besteed aan preventie en de noodzaak van een gezonde, actieve leefstijl?' vroegen Steenbergen en Bekhuis zich af. Beiden zijn verbonden aan het onderzoeksproject Active Living, een samenwerking van het Radboudumc, de HAN en Radboud Universiteit, dat als doel heeft het vraagstuk over inactief gedrag en gezondheidspreventie integraal te analyseren en oplossingen aan te dragen. 

COVID-19 is opportunistisch

Volgens Steenbergen hoeven we niet lijdzaam toe te zien hoe de huidige pandemie om zich heengrijpt. 'Covid 19 slaat niet willekeurig toe, maar is opportunistisch. Want als je fit bent verklein je de kans op ernstige symptomen en vergroot je de kans op spoedig herstel. Dit kun je doen door een actieve leefstijl te hebben.' Met de Masterclass 'Preventief het COVID-19 virus te lijf' wil hij professionals helpen de rol van preventie en de brede context van een actieve leefstijl te duiden. Daarnaast wil hij inzicht geven in een voor hun werkveld toepasbaar wetenschappelijk kader en hen inspireren om met nieuwe inzichten een grotere impact te maken binnen hun organisatie. 

Interdisciplinaire blik

In de masterclass benaderen Steenbergen en Bekhuis corona niet zozeer vanuit besmettingsgetallen en de zoektocht naar een vaccin, maar kijken zij naar deze pandemie vanuit een bredere, interdisciplinaire blik. Zo zal socioloog Bekhuis spreken over de trends en sociale verschillen in actieve leefstijl, bijvoorbeeld als het gaat om de toenemende inactiviteit, zowel landelijk als internationaal, en verschillen tussen bevolkingsgroepen. Bewegingswetenschapper Steenbergen zal inzoomen op het vraagstuk hoe we mensen actief kunnen krijgen én houden. In de brede context van dit online college zal de belangrijke rol van sociale netwerken rondom een persoon worden uitgelicht. In het voorjaar van 2021 worden nog drie interdisciplinaire masterclasses over het belang van een actieve leefstijl georganiseerd. 

Gratis inleidend college

De Masterclass ‘Preventief het COVID-19 virus te lijf’ bestaat uit twee delen: (1) een online college van prof. dr. Bert Steenbergen met prikkelende vragen en stellingen om alvast over na te denken en (2) een live-sessie. Tijdens deze interactieve live-sessie koppelen zij de theoretische inzichten met de praktijk, gaan docenten en deelnemers met elkaar in gesprek, en wordt het belang en complexiteit van preventie door een actieve leefstijl besproken. Inhoudelijk wordt de Masterclass ondersteund met literatuur. De Masterclass wordt ingeleid met een gratis online hoorcollege van dr. Hidde Bekhuis. 

Informatie voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Merel van Ommen, Communicatieadviseur RadboudCSW, 06 5001 0386, merel.vanommen@ru.nl of coördinator drs. Anouk Kerhof, anouk.kerkhof@ru.nl. Meer informatie over de masterclass en het gratis inleidende college van dr. Hidde Bekhuis vindt u op www.rcsw.nl/preventief